पुणे महानगरपालिकेकडील आधार केंद्र

पुणे महानगरपालिकेकडील आधार केंद्र

अ क्र

क्षेत्रिय कार्यालयाचे नाव

पत्ता

नगर रोड वडगांव शेरी

झुझांर हौसिंग सोसायटी वडगांवशेरी - नगररोड पुणे.१४

येरवडा- कळस-धानोरी

हॉटेल सरगम समोर गुंजन टॉकीज जवळ नगररोड पुणे ६

ढोलेपाटील

कै. बा स ढोलेपाटील मार्केट इमारत दुसरा मजला राजर्षी शाहू महाराज पथ पुणे १

औंध - बाणेर

महाराजा सयाजीराव गायकवाड उद्योग भवन, पं भिमसेन जोशी सांस्कृतीक केंद्रा जवळ औध पुणे ६७

शिवाजी नगर -घोलेरोड

पंडित जवाहरलाल नेहरू सांस्कृतीक भवन, तळ मजला, महात्मा फुले संग्रहालया समोर घोलेरोड शिवाजी नगर पुणे

कोथरूड - बावधन

गोल्डन हिंद इमारत, परांजपे शाळेशेजारी कोथरूड, पुणे ३८

धनकवडी - सहकारनगर

कै ह.भ.प माधवराव शंकरराव कदम भवन, स.नं १३० ते १३३ प्लॉट नं एफ कै राजीव गांधी प्राणी संग्रहलयासमोर कात्रज पुणे ४६

सिंहगड रोड (टिळक रोड)

टिळकरोड क्षेत्रीय कार्यालय नेहरू स्टेडियमच्या मागे हिराबाग चौक, शुक्रवार पेठ पुणे २

वारजे कर्वेनगर

स.नं १९/२ स्वप्न शिल्प इमारत, तारा रेसिडन्सी समोर , कर्वेनगर पुणे ३८

१०

हडपसर - मुंढवा

पं. जवाहरलाल नेहरू मार्केट शेजारी, हडपसर पुणे २८

११

वानवडी - रामटेकडी

के.पी.सी.टी. मॉल, शिवरकर रोड फातिमा नगर पुणे ४०

१२

कोंढवा - येवलेवाडी

सी एफ सी सेंटर रुपी बँक शेजारी एन आय बी एम रोड ज्योती हॉटेल चौक कोंडवा खुर्द पुणे

१३

कसबा - विश्रामबाग वाडा

पुणे मनपा कमर्शियल इमारत घ.नं ८०२, सदाशिव पेठ, शनिपार जवळ, पुणे ३०

१४

भवानी पेठ

जनरल अरूणकुमार वैद्य स्टेडीयम, सापिका शाळे समोर भवानी पेठ पुणे ४११०४२

१५

बिबवेवाडी

उत्सव इमारत पुणे सातारा रोड सिटी प्राईड जवळ, गुजर कोल्ड्रींक्स शेजारी पुणे ३७

महा ई सेवा केंद्र व आपले सरकार सेवा आधार नोंदणी केंदांची यादी

अ क्र

आधार केंद्र चालकाचे नाव टेंडरचा पत्ता

मोबईल नं

सविता हिंदूराव शिंदे महा ई सेवा केंद्र हडपसर पुणे ३८

९५५२५१५१८१

उदयसिंग सिताराम जेरीया महा ई सेवा केंद्र स.न. ३८९ ग्यानराम अपार्टमेंट शिवसेना ऑफिस जवळ कोंढवा खुर्द पुणे ४११०४८

९५५२४२४४४८

शालन विजय भगत आपले सरकार सेवा केंद्र औध गाव एम्स हॉस्पिटल जवळ पुणे ७

७३५०६६१८८४

धीरज संभाजी भोईटे आपले सरकार सेवा केंद्र शॉप नं ३७ काकडे टेरेस गणपती माथा एन.डी.ए रोड वारजे माळवाडी पुणे ५८

७०४०३२७००४

सुरज विलास शिंदे महा ई सेवा केंद्र पोकळे शाळा उंबर्‍या गणपती चौक धायरी पुणे ५२

८७९६५३६४६७

अमित नवले महा ई सेवा केंद्र शिवाजी पुतळया जवळ भेलके कमानी समोर कोथरूड गावठाण कोथरूड पुणे ३८

८६२३०६६३६३

हर्षदा आरेकर मे आलंकित बाजीराव रोड टेलीफोन एक्स्चेंज जवळ पुणे २

८६९१८९४८३८

वैभव अनंत चव्हाण आलंकित बाजीराव रोड टेलीफोन एक्स्चेंज जवळ पुणे

७०३८७७२४४७

संतोष कवटागे आपले सरकार सेवा केंद्र संत तुकाराम प्रायमरी शाळा बाणेर पाषाण लिंक रोड एचडीएफसी बँक जवळ पाषाण पुणे २१

९९६०९००३९६

१०

प्रतिभा वेताळ गर्व्हर्नमेंट सेंटर मु.पो धायरी ता हवेली पुणे

९७६५८०५०४०

११

प्रियांका सकट मे आलंकित बाजीराव रोड टेलीफोन एक्स्चेंज जवळ पुणे २

९१७५२८४५८१

१२

हणमंत झोंबाडे कलेक्टर कचरी पुणे ४११००१

८७९६३४६०९१

१३

कांचन ठोंबरे महा ई सेवा केंद्र स.न २३ समता कॉलनी प्रेरणा शाळे जवळ आंबेगांव पठार पुणे ४६

९०११७६८८५३

१४

सचिन मेश्राम बँक ऑफ इंडीया काबा मशिदी जवळ पुणे

७०६६७११४०७

१५

संजय हरवाडे हिंदमाता ७९७ रविवार पेठ जैन मंदीरा जवळ पुणे ०२

९८८१३६५२६१

१६

सुजाता प्र मोरे महा ई सेवा केंद्र आंबेगांव पठार पुणे ४६

९१५८५१२१३४

१७

बॅक ऑफ महाराष्ट्र औंध ब्रान्च पुणे ७ जयश्री बाजीराव शिंदे

९१५८३२६१८४

१८

किरण दगडू खैरे आपले सरकार सेवा केंद्र नाना वाळके यांचे ऑफिस मेडी पॉईंट हॉस्पिटल जवळ नवीन डी.पी रोड औंध पुणे ०७

९८८१२३९००९

१९

कृष्णा भावरे महा ई सेवा केंद्र शॉप नं १ साई पूजा पुणे

९१४६३९२४८६

२०

सागर खरात महा ई सेवा केंद्र कात्रज पुणे ४६

९९७५९८७५९१

२१

कार्तिक गांधी आपले सरकार सेवा केंद्र खंडोबा मंदीरा जवळ, धायरी गारमळा पुणे ४१

९०११७९०१४३

२२

अशोक मौर्य आपले सरकार सेवा केंद्र मौर्य एन्टरप्रायझेस सोपानराव कटके शाळा बाणेर गांव पुणे ४५

९१५६३४४२७५

२३

अर्चना भाडळे महा ई सेवा केंद्र शॉप नं १५ सोमजी हाईट एमएसईबी ऑफिस जवळ कोंढवा बुद्रुक पुणे ४८

९८९०६५८३२१

२४

लक्ष्मीकांत शहाणे मे आलंकित बाजीराव रोड टेलीफोन एक्स्चेंज जवळ पुणे

७७६९८९८२३४

२५

निखिल पालकर आपले सरकार सेवा केंद्र शिवशार्दुल सेवा केंद्र वानवडी जगताप चौक पुणे ४०

८४८४९२४०४०

२६

अमर जेधे आपले सरकार सेवा केंद्र शॉप नं ८ गणेश विहार कॅनरा बँके शेजारी बिबवेवाडी पुणे ३७

९८५०४८६३६३

२७

शशिकांत अळारे लोकशाहीर आण्णाभाऊ साठे युवा मंच बिल्डींग शॉप नं ११ राणकपूर दर्शन सोसायटी, टँक रोड येरवडा पुणे ६

९८२२३५५४६२

२८

कुमार लोखंडे महा ई सेवा केंद्र लोहगांव पुणे ४७

९९२३९८५८०२

२९

सागर खांदवे पुणे म.न.पा शाळा क्र १६२ बी धनकवडी पुणे ४३

७७४१०४६७५७

३०

संतोष केसकर महा ई सेवा केंद्र हडपसर पुणे २८

९६०४८१८७०८

३१

योगेश शिर्के म.न.पा शाळा क्र ६ पुणे २८

९५५२४७५६७६

३२

मे. कार्व्ही डेटा मॅनेजमेंट चे ऑफिस स्टारबक्स कॅफेचे वर तिसरा मजला फर्ग्यूसन कॉलेज मेनगेट समोर पुणे ४

 

३३

मे. कार्व्ही डेटा मॅनेजमेंट चे सेंटर कोटक महिंद्रा बँक कल्याणीनगर पुणे