CIRCULAR

E.g., 03/04/2021
E.g., 03/04/2021
Circular No. Department Name Subject Circular date
4429 General Administration Department पुणे महानगरपालिका प्रशासनाकडील ‘अधिक्षक अभियंता (स्थापत्य)’ या पदाच्या कामकाज व्यवस्थेबाबत 14.08.2020
4428 Labour Welfare Office दिनांक १५ ऑगस्ट ,२०२० स्वातंत्र्यदिन राष्ट्रध्वजारोहण समारंभ 14.08.2020
4427 General Administration Department महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमामधील कलम १९२ नुसार करावयाच्या कार्यवाहीचे अधिकार सुपुर्तीबाबत. 13.08.2020
4426 Chief Audit Department लेखापारीक्षण विभागाकडील वरिष्ठ लिपिक रिक्त जागा भरणेबाबत कार्यालयीन परिपत्रक 13.08.2020
4425 Chief Audit Department Karyalay Paripatrak 13.08.2020
4424 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत स्वॅब संकलन केंद्राकरिता अधिकारी उपलब्ध करून देणेबाबत. 12.08.2020
4423 Chief Accountant Finance Committee Minutes 11.08.2020
4423 Chief Accountant Finance Committee Minutes 11.08.2020
4422 General Administration Department लोक प्रशासनातील अनुकरणीय व अत्युकृष्ट कामाकरिता पंतप्रधान पारितोषिक योजना - २०२० 11.08.2020
4421 General Administration Department पुणे महानगरपालिकेकडे प्रतिनियुक्तीने नियुक्त असलेले श्री दिपक माळी यांना पुणे महानगरपालिकेच्या सेवेतून कार्यमुक्त करणेबाबत. 10.08.2020
4421 General Administration Department पुणे महानगरपालिकेकडे प्रतिनियुक्तीने नियुक्त असलेले श्री दिपक माळी यांना पुणे महानगरपालिकेच्या सेवेतून कार्यमुक्त करणेबाबत. 10.08.2020
4420 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत कर आकारणी व कर संकलन विभागाकडील उपलब्ध करून दिलेल्या सेवकांबाबत. 10.08.2020
4419 General Administration Department स्थानिक संस्था कर आणि आकाशचिन्ह व परवाना विभागाचे कामकाज व्यवस्थेबाबत 10.08.2020
4418 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - सर्वसाधारण कामकाजात मदतीसाठी स्वयंसेवक नियुक्त करणेबाबत. 10.08.2020
4417 Chief Accountant Participatory budget 21-22 circular 10.08.2020
4417 Chief Accountant Participatory budget 21-22 circular 10.08.2020
4416 Encroachment गणेशोत्सव २०२० - अतिक्रमण निर्मुलन विभागातील अधिकारी/सेवकांची संपर्क क्र. यादी 10.08.2020
4415 Encroachment गणेशोत्सव २०२० - मार्गदर्शक सूचना 10.08.2020
4414 Encroachment गणेशोत्सव २०२० - जाहीर आवाहन 10.08.2020
4413 General Administration Department पुणे मनपाचे विविध खात्यांकडील वर्ग १ ते ३ व वर्ग ४ या संवर्गातील सेवकांपैकी ज्यांचे वयास दिनांक ०१/०४/२०२१ ते ३१/०३/२०२२ अखेरच्या मुदतीत अनुक्रमे ५८ व ६० वर्षे पूर्ण होतात त्यांना मनपा सेवेतून वयोपरत्वे सेवानिवृत्त करणेबाबत. 10.08.2020
4412 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत -कोविड केअर सेंटरकरिता बिगारी सेवक उपलब्ध करून देणेबाबत. 07.08.2020
4411 General Administration Department उपसंचालक प्राणीसंग्रहालय, वर्ग-२ या पदावरील श्री. नवनाथ केशव निघोट यांचा पुणे महानगरपालिका सेवेतील राजीनामा मंजूर करून सेवामुक्त करणेबाबत. 07.08.2020
4410 General Administration Department सेवेत असताना मयत झालेल्या सेवकांच्या वारसास अनुकंपा तत्वाने मनपा सेवेत घेणेबाबत. (ऋतुराज क्षितिजल भोसले) 06.08.2020
4409 Labour Welfare Office किमान वेतन अधिनियम १९४८ अंतर्गत दिनांक १ /७/२०२० ते दिनांक ३१/१२/२०२० पुनर्निर्धारित विशेष भत्त्याचे दर. 06.08.2020
4408 General Administration Department अभियांत्रिकी संवर्गातील शाखा अभियंता (विद्युत) वर्ग-२ या पदावरून उप अभियंता (विद्युत) वर्ग-२ या पदावर तदर्थ पदोन्नती देणेबाबत. 06.08.2020
4407 General Administration Department आदेश - आर्ट ऑफ लिव्हिंग' या संस्थेचे 'आरोग्य व आनंद' या विषयावर मनपा सेवकांसाठी मोफत ऑनलाईन शिबीर आयोजित करणेबाबत 06.08.2020
4406 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - पुणे महानगरपालिकेचे Covid Care Center (CCC) येथील कामकाजाकरिता एकवट वेतनावर, तात्पुरत्या स्वरूपात " डाटा एन्ट्री ऑपरेटर " नियुक्त करणेबाबत. 06.08.2020
4406 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - पुणे महानगरपालिकेचे Covid Care Center (CCC) येथील कामकाजाकरिता एकवट वेतनावर, तात्पुरत्या स्वरूपात " डाटा एन्ट्री ऑपरेटर " यांचे आदेश रद्द करणेबाबत 06.08.2020
4405 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. स्मार्ट सिटी कार्यालयाकरिता कर्मचारी उपलब्ध करून देणेबाबत. 06.08.2020
4405 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. रुग्णालयातील बेड व्यवस्थापनासाठी सेवकवर्ग उपलब्ध करून देणेबाबत. 06.08.2020
4403 General Administration Department निवडणूक विभागाचे कामकाज व्यवस्थेबाबत 06.08.2020
4402 Estate & Management गणपती स्टॉल विक्रीसाठी पुणे महानगरपालिकेतर्फे निश्चित करण्यात आलेल्या जागा 06.08.2020
4401 Estate & Management गणपती स्टॉल विक्रीसाठी पुणे महानगरपालिकेतर्फे निश्चित करण्यात आलेल्या जागा 06.08.2020
4400 General Administration Department सेवेत असताना मयत झालेल्या सेवकांच्या वारसास अनुकंपा तत्वाने मनपा सेवेत घेणेबाबत (श्री. अक्षय जितेंद्र जोशी) 05.08.2020
4399 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. कोरोना विषाणू आजाराच्या (कोविड-१९) अनुषंगाने पी.एम.पी.एम.एल. कडील पर्यायी कर्मचा-यांच्या नियुक्तीबाबत. 05.08.2020
4398 General Administration Department एन.जी.टी.च्या मेट्रो प्रकल्पाच्या दाव्याबाबत पुणे महानगरपालिकेतर्फे सक्षम अधिकारी नेमणूकीबाबत 05.08.2020
4397 General Administration Department पुणे महानगरपालिका शिक्षणाधिकारी माध्यमिक व तांत्रिक शिक्षण विभागाकडील विविध पदावरील सेवकांची सेवाजेष्ठ्ता यादी अद्ययावत करणेबाबत 05.08.2020
4396 General Administration Department अभियांत्रिकी संवर्गातील शाखा अभियंता (स्थापत्य) वर्ग-२ या पदावरून उप अभियंता (स्थापत्य) वर्ग-२ या पदावर तदर्थ पदोन्नती देणेबाबत. 04.08.2020
4395 General Administration Department पुणे महानगरपालिका आस्थापनेवरील आरोग्य आस्थापना / घनकचरा व्यवस्थापन विभागाकडील वर्ग-४ चे विविध पदांवरील सेवकांच्या मोकादम वर्ग-४ या पदोन्नतीच्या तदर्थ नेमणुकीबाबत 04.08.2020
4394 Department of Social Development पुणे महानगरपालिकेच्या विविध खात्यांना/ क्षेत्रीय कार्यालयांकरिता आवश्यक सेवा पुरविनेसाठी बेरोजगारांच्या सेवा सहकारी संस्थाना र. रु. ३ लाखापर्यंतची कामे विना निविदा देनेबाबत 04.08.2020
4393 Nagar Road - Vadgaonsheri Ward Office नगररोड वडगावशेरी क्षेत्रीय कार्यालयाकडील अधिकारी/कर्मचारी यांचे कामकाजाबाबत Outward No-2110 04.08.2020
4392 Health Department पुणे महानगरपालिका प्रशासनाकडील आरोग्य खात्याकडे विविध हुद्द्यावर ६ महिने कालावधीकरिता तात्पुरत्या स्वरुपात करार पद्धतीने सेवा घेणेबाबत 03.08.2020
4392 Health Department पुणे महानगरपालिका प्रशासनाकडील आरोग्य खात्याकडे विविध हुद्द्यावर ६ महिने कालावधीकरिता तात्पुरत्या स्वरुपात करार पद्धतीने सेवा घेणेबाबत 03.08.2020
Nagar Road - Vadgaonsheri Ward Office कोरोना विषाणू प्रतिबंध उपाय बबत कनिष्ठ अभियता यांची नेमणूक 02.08.2020
4391 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत एस.आर.ए. स्कीम, विमाननगर, पुणे येथे कोविड केअर सेंटर (CCC) करीता अधिकारी / कर्मचारी उपलब्ध करून देणेबाबत 01.08.2020
4390 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत_रुग्णालयातील बेड व्यवस्थापन 01.08.2020
General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत_अधिकारी / कर्मचारी यांचे कामकाजाबाबत 01.08.2020
4389 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत_अधिकारी / कर्मचारी यांचे कामकाजाबाबत 01.08.2020
4388 Disaster Management Department नियंत्रण कक्षात अधिकारी - कर्मचारी नियुक्तीबाबत. माहे ऑगस्ट 2020 31.07.2020
4387 Chief Accountant सन २०२१-२०२२ चे महानगरपालिका अंदाजपत्रक-नागरिकांंचा सहभाग 31.07.2020
4387 Chief Accountant सन २०२१-२०२२ चे महानगरपालिका अंदाजपत्रक-नागरिकांंचा सहभाग 31.07.2020
4386 Chief Accountant महितीचा अधिकार अधि.२००५ अन्वये अधिकारी यांच्या नियुक्तीबाबत.pdf 31.07.2020
4385 General Administration Department सेवेत असताना मयत झालेल्या सेवकांच्या वरसांस अनुकंपा तत्वाने मनपा सेवेत घेणेबाबत. (पद - बिगारी) 30.07.2020
4385 General Administration Department सेवेत असताना मयत झालेल्या सेवकांच्या वरसांस अनुकंपा तत्वाने मनपा सेवेत घेणेबाबत. (पद - बिगारी) 30.07.2020
4384 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - पुणे महानगरपालिकेचे Covid Care Center (CCC) येथील कामकाजाकरिता एकवट वेतनावर, तात्पुरत्या स्वरूपात " डाटा एन्ट्री ऑपरेटर " नियुक्त करणेबाबत. 30.07.2020
4383 General Administration Department श्री. वैभव कडलख, महापालिका सहाय्यक आयुक्त, हडपसर-मुंढवा क्षेत्रिय कार्यालय यांचे रजा कालावधीत त्यांचेकडील पदाच्या कामकाज व्यवस्थेबाबत. 29.07.2020
4384 General Administration Department आरोग्य विभागाकडील आरोग्य अधिकारी यांचेकडील कार्यभार व कामकाज व्यवस्थेबाबत. 28.07.2020
4382 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रसारावरील प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - रुग्णालयातील बेड व्यवस्थापनासाठी सेवक वर्ग उपलब्ध करून देणेबाबत. 28.07.2020
4383 General Administration Department पुणे महानगरपालिकेकडील आरोग्य विभागाकडील ‘आरोग्य अधिकारी’ या पदावर डॉ. नितीन बिलोलीकर, जिल्हा शल्यचिकित्सक यांना प्रतिनियुक्तीने रुजू करून घेणेबाबत. 28.07.2020
4382 General Administration Department श्री. वैभव कडलख, महापालिका सहाय्यक आयुक्त, कर आकारणी व कर संकलन विभाग यांचे कालावधीत त्यांचेकडील पदाच्या कामकाज व्यवस्थेबाबत. 28.07.2020
4381 General Administration Department कोविड केअर सेंटर व स्वॅब संकलन केंद्र करिता अधिकारी / कर्मचारी उपलब्ध करून देणेबाबत. 28.07.2020
4381 General Administration Department कोविड केअर सेंटर करिता कर्मचारी उपलब्ध करून देणेबाबत. 28.07.2020
4380 General Administration Department घाणभत्ता नियुक्तीचे आज्ञापत्र 21.07.2020
4380 General Administration Department घाणभत्ता नियुक्तीचे आज्ञापत्र 17.07.2020
4379 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - कोविड केअर सेंटरकरिता बिगारी सेवक उपलब्ध करून देणेबाबत. 27.07.2020
4378 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - पुणे महानगरपालिकेचे Covid Care Center (CCC) येथील कामकाजाकरिता एकवट वेतनावर, तात्पुरत्या स्वरूपात " डाटा एन्ट्री ऑपरेटर " नियुक्त करणेबाबत. 27.07.2020
4377 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत – विविध कोविड केअर सेंटरकडे अधिकारी / कर्मचारी उपलब्ध करून देणेबाबत 27.07.2020
4376 Chief Accountant सन २०१८-२०१९ व २०१९-२०२० या आर्थिक वर्षातील वार्षिक वृत्तांत सादर करणेबाबत. 24.07.2020
4376 Chief Accountant सन २०१८-२०१९ व २०१९-२०२० या आर्थिक वर्षातील वार्षिक वृत्तांत सादर करणेबाबत. 24.07.2020
4375 Tender Cell कार्यालयीन आदेश 24.07.2020
4375 Tender Cell कार्यालयीन आदेश 24.07.2020
4374 General Administration Department पुणे महानगरपालिका आस्थापनेवरील सेवकांचे माहे जुलै - २०२० अखेर ऐच्छिक सेवानिवृत्तीबाबत. 23.07.2020
4373 Disaster Management Department कोव्हीड १९ चाचणी सकारात्मक आलेल्या अति सौम्य किंवा लक्षणे नसलेल्या व्यक्तीच्या त्यांच्या घरी करावयाच्या (Home Isolation ) गृह विल्गिकारणाबाबत अतिरिक्त मार्गदर्शन सुचवण्याबाबत 22.07.2020
4372 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - सर्वसाधारण कामकाजात मदतीसाठी स्वयंसेवक नियुक्त करणेबाबत. (NSS) 22.07.2020
4371 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - पुणे महानगरपालिकेचे Covid Care Center (CCC) येथील कामकाजाकरिता एकवट वेतनावर, तात्पुरत्या स्वरूपात " डाटा एन्ट्री ऑपरेटर " नियुक्त करणेबाबत. 22.07.2020
4370 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - पुणे शहरातील रुग्णांकरिता रुग्णवाहिका व्यवस्थापन करणेसाठी कर्मचारी उपलब्ध करून देणेबाबत. 22.07.2020
4369 General Administration Department कर्मचारी उपलब्ध करून देणेबाबत 22.07.2020
4368 General Administration Department डॉ. रामचंद्र हंकारे, आरोग्य अधिकारी यांचे वैद्यकीय रजेबाबत. 21.07.2020
4367 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत – रुग्णालयातील बेड व्यवस्थापन 21.07.2020
Dhole Patil Road Ward Office ढोले पाटील क्षेत्रीय कार्यालय -माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ अन्वये प्रथम अपिलीय अधिकारी व जनमाहिती अधिकारी, सहाय्यक जनमाहिती अधिकार यांचे नियुक्तीबाबत 21.07.2020
4366 Labour Welfare Office शासन व्यवहारात राजभाषा मराठीचा सक्षमपणे वापर करण्याबाबत . 20.07.2020
4365 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत – क्वारंटाईन कक्षाकरिता नियंत्रण अधिकारी / कर्मचारी उपलब्ध करून देणेबाबत. 18.07.2020
4364 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत – कोविड केअर सेंटरकरिता बिगारी सेवक उपलब्ध करून देणेबाबत. 18.07.2020
4363 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत – स्वॅब संकलन केंद्रा करिता अधिकारी उपलब्ध करून देणेबाबत. 18.07.2020
Additional Municipal Commissioner (Special) जा.क्र. अतिमहाआ-वि-८४८ दि.17.०७.२०२० पत्रव्यवहार कार्यपद्धती 18.07.2020
4362 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत – कोरोना विषाणू आजाराच्या (कोविड-१९) अनुषंगाने पी.एम.पी.एम.एल.कडील कर्मचाऱ्यांना परिमंडळनिहाय उपलब्ध करून देणेबाबत 17.07.2020
4361 Labour Welfare Office महापालिका अधिकारी/कर्मचारी आरोग्य सशक्तीकरण योजना - २०१० 17.07.2020
4360 Municipal Commissioner Office माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ कलम १९(१), ५(१) व ५(२) नुसार निर्देशित करावयाचे अपिल अधिकारी , जन माहिती अधिकारी व सहाय्यक जन माहिती अधिकारी यांचे नियुक्ती बाबत. 17.07.2020
4359 General Administration Department आरोग्य विभागाकडील कामकाज व्यवस्थेबाबत 17.07.2020
4358 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. पुणे महानगरपालिका कार्यक्षेत्रामध्ये कोविड-१९ करिता बेड नियंत्रण कक्षासाठी कर्मचारी उपलब्ध करून देणेबाबत 17.07.2020
4357 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - कोरोना विषयक कार्यालयीन कामकाजासाठी आवश्यक ठिकाणी सेवकवर्ग उपलब्ध करून देणेबाबत. 16.07.2020
4355 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत-DATA ENTRY करिता सेवक उपलब्ध देणेबाबत. 15.07.2020
4354 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत – कोविड केअर सेंटरकरिता बिगारी सेवक उपलब्ध करून देणेबाबत 15.07.2020
4353 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - आपत्ती व्यवस्थापन कक्षाकडे सेवकवर्ग उपलब्ध करून देणेबाबत. 15.07.2020
4352 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - परदेशातून येणाऱ्या नागरिकांची हॉटेलमध्ये व्यवस्था करणेबाबत. 15.07.2020
4351 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - एस.आर.ए. स्कीम, विमाननगर, पुणे कोविड केअर सेंटर (CCC) येथे कर्मचारी उपलब्ध करून देणेबाबत. 15.07.2020
4356 General Administration Department श्री. अनिल आण्णा अलंकुटे, हुद्दा - सफाई सेवक, वर्ग - ४ यांचा महानगरपालिका सेवेतील हक्क संपुष्टात आणणेबाबत. 15.07.2020
4350 General Administration Department विशेष पोलीस अधिकारी यांची महानगरपालिका स्तरावर कोरोना विषाणू बाधित लोकांचे संपर्कात आलेल्या व्यक्तींना शोधणे (Contact Tracing) या कामकाजासाठी मदत घेणेबाबत. 14.07.2020
4349 DMC Zone No. 2 माहिती अधिकार २००५ अन्वये प्रथम अपिलीय अधिकारी व जन माहिती अधिकारी, सहाय्यक जन माहिती अधिकारी यांचे नियुक्ती बाबत. 13.07.2020
4348 Additional Municipal Commissioner (General) माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ कलम १९(१)व ५(२) नुसार पदनिर्देशित जनमाहिती अधिकारी व अपील अधिकारी यांचे नियुक्तीबाबत. 13.07.2020
4347 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - कोविड केअर सेंटरकरिता कर्मचारी उपलब्ध करून देणेबाबत. 14.07.2020
4346 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - कर आकारणी व कर संकलन विभागाकडील सेवकांना उपलब्ध करून देणेबाबत. 14.07.2020
4345 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - सर्वसाधारण कामकाजात मदतीसाठी स्वयंसेवक नियुक्त करणेबाबत. 13.07.2020
4343 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - कृषी महाविद्यालय, शिवाजी नगर, पुणे येथे कोविड केअर सेंटर (CCC) करिता कर्मचारी उपलब्ध करून देणेबाबत. 13.07.2020
4342 General Administration Department कोरोना विषाणू रोखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजनेअंतर्गत शिक्षण विभाग (प्राथमिक )कडील उप शिक्षकांना श्री.प्रशांत वाघमारे,शहर अभियंता (आपत्ती व्यवस्थापन कक्ष ) बांधकाम विभागाकडे उपलब्ध करून देणेबाबत 13.07.2020
4341 General Administration Department सामान्य प्रशासन विभागाकडील माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम १९(१), ५(१) व ५(२) नुसार पदनिर्देशित करावयाचे अपिल अधिकारी, जन माहिती अधिकारी व सहाय्यक जनमाहिती अधिकारी यांचे नियुक्तीबाबत. 13.07.2020
4344 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - पुणे महानगरपालिका कार्यक्षेत्रामध्ये कोविड - १९ करिता शासकीय व खाजगी दवाखाने यांचेसाठी कर्मचारी उपलब्ध करून देणेबाबत. 11.07.2020
4340 General Administration Department कोरोना विषाणूप्रतिबंधक उपायाबाबत - कोरोना विषाणू आजाराच्या (कोविड-१९) अनुषंगाने पी.एम.पी.एम.एल.कडील कर्मचाऱ्यांना परिमंडळ निहाय उपलब्ध करून देणेबाबत 10.07.2020
4339 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - एस.आर.ए. स्कीम, विमाननगर, पुणे कोविड केअर सेंटर (CCC) येथे कर्मचारी उपलब्ध करून देणेबाबत. 09.07.2020
4338 General Administration Department अभियांत्रिकी संवर्गातील शाखा अभियंता (स्थापत्य) या पदावरून उप अभियंता (स्थापत्य) वर्ग - २ या पदावर तदर्थ पदोन्नती देणेबाबत. 09.07.2020
4337 General Administration Department पुणे महानगरपालिका आस्थापनेवरील दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना वाहतूक भत्ता व व्यवसाय करातून सूट देणेबाबत. 09.07.2020
4336 General Administration Department कोरोना विषाणु प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. Death Reporting करिता आरोग्य विभाग (पुणे स्मार्ट सिटी कार्यालय) येथे कर्मचारी उपलब्ध करून देणेबाबत. 08.07.2020
4335 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - कोरोना विषाणू (कोव्हिड १९) चा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्याबाबत 08.07.2020
4334 General Administration Department आरोग्य आस्थापना / घनकचरा व्यवस्थापन विभागाकडील वर्ग - ४ चे विविध पदांवरील सेवकांच्या " मोकादम " वर्ग - ४ या पदोन्नतीच्या तदर्थ नेमणूकीबाबत. 08.07.2020
4333 General Administration Department श्री. नितीन उदास, उप आयुक्त (परिमंडळ क्र.२) यांचे वैद्यकीय रजाकालावधीत त्यांचेकडील पदाच्या कामकाज व्यवस्थेबाबत 08.07.2020
4332 General Administration Department कोरोना विषाणु प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. श्री. शिवछत्रपती क्रिडा संकुल - म्हाळुंगे बालेवाडी पुणे येथील कोविड केअर सेंटर करिता कर्मचारी उपलब्ध करून देणेबाबत. 01.07.2020
4331 General Administration Department कोरोना विषाणु प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. 01.07.2020
4330 General Administration Department आदेश-पुणे महानगरपालिकेतील वर्ग १ ते ३ मधील मनपा अधिकारी/कर्मचाऱ्यांनी त्यांचे कार्यमुल्यमापण / गोपनीय अहवाल सादर करणेबाबत 08.07.2020
4329 General Administration Department कोरोना विषाणू आजाराच्या (कोवीड-१९) अनुषंगाने सूक्ष्म प्रतिबंधित क्षेत्रा (Micro Containment Zone) मध्ये सूक्ष्म प्रतिबंधित क्षेत्र नियंत्रण अधिकारी म्हणून उप अभियंता / शाखा अभियंता यांचे नेमणूकीबाबत. 08.07.2020
4328 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - कोरोना विषाणू आजाराच्या (कोवीड-१९) अनुषंगाने कर्मचाऱ्यांचे आदेश रद्द करून त्याऐवजी पर्यायी सेवक उपलब्ध करून देणेबाबत. 08.07.2020
4327 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - शिक्षण विभाग (प्राथमिक) कडील मुख्याध्यापक व उप शिक्षकांना क्षेत्रिय कार्यालयनिहाय उपलब्ध करून देणेबाबत. 08.07.2020
4326 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. शिक्षण विभाग (प्राथमिक) कडील उप शिक्षकांना आपत्ती व्यवस्थापन विभागाकडे उपलब्ध करून देणेबाबत. 08.07.2020
4325 General Administration Department पुणे महानगरपालिका आस्थापनेवरील " वरिष्ठ लिपिक, वर्ग -३ " पदावरील सेवकांची सेवाजेष्ठ्ता यादी अद्ययावत करणेबाबत. 07.07.2020
4324 General Administration Department पुणे महानगरपालिका आस्थापनेवरील "विविध संवर्ग" पदावरील सेवकांची सेवाज्येष्ठता यादी अद्यावत करणेबाबत. 07.07.2020
4323 General Administration Department श्रीमती मिनाक्षी राऊत, प्रशासकीय अधिकारी शिक्षण विभाग (प्राथमिक) यांचे रजा कालावधीत त्यांचे पदाचे कामकाज व्यवस्थेबाबत 07.07.2020
4322 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधक उपायाबाबत-एस.आर.ए. स्कीम विमाननगर, पुणे येथे कोविड केअर सेंटर (CCC) करिता अधिकारी/कर्मचारी उपलब्ध करून देणेबाबत. 06.07.2020
4322 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधक उपायाबाबत-एस.आर.ए. स्कीम विमाननगर, पुणे येथे कोविड केअर सेंटर (CCC) करिता अधिकारी/कर्मचारी उपलब्ध करून देणेबाबत. 06.07.2020
4321 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. सर्वसाधारण कामकाजात मदतीसाठी स्वयंसेवक नियुक्त करणेबाबत. 06.07.2020
4320 General Administration Department माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ अन्वये प्रथम अपिलीय अधिकारी व जनमाहिती अधिकारी, सहाय्यक जनमाहिती अधिकारी यांचे नियुक्तीबाबत. 06.07.2020
4319 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - कै. बाबुराव सणस मैदान क्रीडा संकुल येथे सेवक उपलब्ध करून देणेबाबत. 03.07.2020
4318 Additional Municipal Commissioner (Special) करोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायबाबत. बालेवाडी क्रीडा संकुल येथे क्वारंटाईन कक्षा करिता कर्मचारी उपलब्ध करून देणे बाबत. 03.07.2020
4316 General Administration Department आरोग्य विभागातील सहाय्यक आरोग्य अधिकारी यांचा कार्यभार व कामकाजाचे सुधारित वाटप. 02.07.2020
4315 General Administration Department श्री. सुनिल इंदलकर, उप आयुक्त (समाज कल्याण) यांचे रजा कालावधीत त्यांचे पदाचे कामकाज व्यवस्थेबाबत. 01.07.2020
4317 Disaster Management Department विभागीय नियंत्रण कक्ष विधान भवन पुणे - येथे नियुक्ती आदेश माहे जुलै 2020 - 01.07.2020
4314 General Administration Department पुणे महानगरपालिकेकडील उप आयुक्त (परिमंडळ क्र.५) या पदाचे कामकाज व्यवस्थेबाबत. 01.07.2020
4313 Health Department पुणे महानगरपालिका प्रशासनाकडील आरोग्य खात्याकडे परिचारिका (ए.एन.एम.) (वर्ग – ३) या हुद्द्यावर ४५ दिवसांकरिता तात्पुरत्या स्वरुपात करार पद्धतीने सेवा घेणेबाबत 30.06.2020
4313 Health Department पुणे महानगरपालिका प्रशासनाकडील आरोग्य खात्याकडे परिचारिका (ए.एन.एम.) (वर्ग – ३) या हुद्द्यावर ४५ दिवसांकरिता तात्पुरत्या स्वरुपात करार पद्धतीने सेवा घेणेबाबत 30.06.2020
4312 Health Department पुणे महानगरपालिका प्रशासनाकडील आरोग्य खात्याकडे प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ (वर्ग – ३) या हुद्द्यावर ४५ दिवसांकरिता तात्पुरत्या स्वरुपात करार पद्धतीने सेवा घेणेबाबत 30.06.2020
4312 Health Department पुणे महानगरपालिका प्रशासनाकडील आरोग्य खात्याकडे प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ (वर्ग – ३) या हुद्द्यावर ४५ दिवसांकरिता तात्पुरत्या स्वरुपात करार पद्धतीने सेवा घेणेबाबत 30.06.2020
4311 General Administration Department राज्य / केंद्र शासन सेवेतून अथवा राज्य केंद्र / शासनाच्या स्वायत्त संस्थेतील सेवेतून पुणे महानगरपालिका आस्थापनेवर सामावून घेणेबाबत सर्वकष सूचना 29.06.2020
4310 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत कोविड केअर सेंटर (CCC) करिता नोडल ऑफिसर नियुक्त करणेबाबत. 28.06.2020
4309 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. कोरोना विषाणू आजाराच्या (कोविड-१९) अनुषंगाने शिक्षण विभाग (प्राथमिक) कडील उप शिक्षकांना परिमंडळ निहाय उपलब्ध करून देणेबाबत. 28.06.2020
4308 General Administration Department कोरोना विषाणू आजाराच्या (कोविड-१९) अनुषंगाने पी.एम.पी.एल.एम. कडील कर्मचाऱ्यांना परिमंडळ निहाय उपलब्ध करून देणेबाबत. 27.06.2020
4308 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधक उपायाबाबत-NICMAR, एन.आय.ए. पोस्ट ऑफिस, बालेवाडी व डॉ. नायडू सांसर्गिक रोग रुग्णालय येथे कर्मचारी उपलब्ध करून देणेबाबत.पुणे येथे क्वारंटाईन कक्षाकरिता कर्मचारी उपलब्ध करून देणेबाबत. 27.06.2020
4307 General Administration Department पुणे महानगरपालिका आस्थापनेवरील सेवकांचे माहे जुलै २०२० अखेर ऐच्छिक सेवानिवृत्तीबाबत. 26.06.2020
4306 General Administration Department पुणे महानगरपालिकेकडील 'सहाय्यक आयुक्त, वानवडी-रामटेकडी क्षेत्रिय कार्यालय' या पदाचे कामकाज व्यवस्थेबाबत. . 25.06.2020
4305 General Administration Department आरोग्य कार्यालयाकडे व्हेटर्नरी सुप्रिटेंनडंट तथा मुख्य पशु वैद्यकीय अधिकारी यांना अधिकार सुपूर्त करणेबाबत. 25.06.2020
4304 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - कोरोना विषाणू आजाराच्या (कोवीड-१९) अनुषंगाने सूक्ष्म प्रतिबंधित क्षेत्रा (Micro Containment Zone) मध्ये सूक्ष्म प्रतिबंधित क्षेत्र नियंत्रण अधिकारी म्हणून उप अभियंता / शाखा अभियंता यांचे नेमणूकीबाबत. 25.06.2020
4303 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत नागरी सुविधा केंद्र येथे उपलब्ध करून दिलेले कर्मचारी यांनी करावयाचे कामकाजाबाबत. 24.06.2020
4302 General Administration Department कै.बाबुराव सणस मैदान क्रीडा संकुल व कै. द्रौपदाबाई मुरलीधर खेडेकर प्रसूतिगृह येथे सेवक उपलब्ध करून देणेबाबत. 23.06.2020
4301 General Administration Department केंद्रीय गृहनिर्माण व नगर विकास मंत्रालयाने सुरु केलेला TULIP (The Urban Learning Internship Program). 23.06.2020
4300 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. कोरोना विषाणू आजाराच्या (कोविड-१९) अनुषंगाने प्रतिबंधित क्षेत्रामध्ये सूक्ष्म प्रतिबंधित क्षेत्र नियंत्रण अधिकारी म्हणून उप अभियंता / शाखा अभियंता यांचे नेमणूकीबाबत. 22.06.2020
4299 General Administration Department कोरोना विषाणू आजाराच्या (कोवीड-१९) अनुषंगाने शिक्षण विभाग (प्राथमिक) कडील शिपाई कर्मचाऱ्यांना परिमंडळ निहाय उपलब्ध करून देणेबाबत. 20.06.2020
4298 General Administration Department कोरोना विषाणू आजाराच्या (कोवीड-१९) अनुषंगाने पी.एम.पी.एम.एल.कडील कर्मचाऱ्यांना परिमंडळ निहाय उपलब्ध करून देणेबाबत. 20.06.2020
4297 General Administration Department आदेश- कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत.(कार्यालयात नोंद रजिस्टर ठेवणे बाबत.) 20.06.2020
4296 Health Department पुणे महानगरपालिका प्रशासनाकडील आरोग्य खात्याकडे परिचारिका (ए.एन.एम) (वर्ग – ३) या हुद्द्यावर ४५ दिवसांकरिता तात्पुरत्या स्वरुपात करार पद्धतीने सेवा घेणेबाबत. 19.06.2020
4294 Health Department पुणे महानगरपालिका प्रशासनाकडील आरोग्य खात्याकडे प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ (वर्ग – ३) या हुद्द्यावर ४५ दिवसांकरिता तात्पुरत्या स्वरुपात करार पद्धतीने सेवा घेणेबाबत. 19.06.2020
4295 Health Department पुणे महानगरपालिका प्रशासनाकडील आरोग्य खात्याकडे प्रयोगशाळा सहाय्यक (वर्ग – ३) या हुद्द्यावर ४५ दिवसांकरिता तात्पुरत्या स्वरुपात करार पद्धतीने सेवा घेणेबाबत. 19.06.2020
4293 General Administration Department कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) (विद्युत) (यांत्रिकी), उप अभियंता (स्थापत्य) (विद्युत) (यांत्रिकी), शाखा अभियंता (स्थापत्य) (विद्युत), कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) (विद्युत) (यांत्रिकी) या पदावरील अधिकारी / सेवक यांची सेवाज्येष्ठता यादी अद्यावत करणेबाबत. 18.06.2020
4292 Municipal Commissioner Office कार्यालयीन आदेश 17.06.2020
4291 Tender Cell महाटेंडर पोर्टलद्वारे Award of Contract ची कार्यवाही सत्वर करून यशस्वी ठेकेदाराचे बयाणा रक्कम जमा करून उर्वरित सर्व ठेकेदाराचे बयाणा रक्कम परत करणे बाबत 17.06.2020
4290 General Administration Department अभियांत्रिकी संवर्गातील शाखा अभियंता (विद्युत) वर्ग-२ या पदावरून उप अभियंता (विद्युत) वर्ग-२ या पदावर तदर्थ पदोन्नती देणेबाबत. 16.06.2020
4289 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - कै. द्रौपदाबाई मुरलीधर खेडेकर प्रसूतिगृह येथे कर्मचारी देणेबाबत. 16.06.2020
4288 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत – कोरोना विषाणू आजाराच्या (कोविड-१९) अनुषंगाने पी.एम.पी.एम.एल.कडील कर्मचाऱ्यांना परिमंडळनिहाय उपलब्ध करून देणेबाबत 13.06.2020
4287 General Administration Department पुणे महानगरपालिकेकडील ‘सहाय्यक आयुक्त, हडपसर-मुंढवा क्षेत्रिय कार्यालय’ या पदाचे कामकाज व्यवस्थेबाबत 13.06.2020
4286 General Administration Department श्री. निलेश देशमुख, सहायक आयुक्त यांना पुणे महानगरपालिकेच्या ‘सहाय्यक आयुक्त’ (वर्ग-१) या पदावर प्रतिनियुक्तीने रुजू करून घेणेबाबत (पदस्थापना)) 13.06.2020
4285 General Administration Department श्री. निलेश देशमुख, सहायक आयुक्त यांना पुणे महानगरपालिकेच्या ‘सहाय्यक आयुक्त’ (वर्ग-१) या पदावर प्रतिनियुक्तीने रुजू करून घेणेबाबत 13.06.2020
4284 Health Department पुणे महानगरपालिका प्रशासनाकडील आरोग्य खात्याकडे ज्युनियर नर्स (वर्ग – ३) या हुद्द्यावर ४५ दिवसांकरिता तात्पुरत्या स्वरुपात करार पद्धतीने सेवा घेणेबाबत. 13.06.2020
4283 Health Department पुणे महानगरपालिका प्रशासनाकडील आरोग्य खात्याकडे ज्युनियर नर्स (वर्ग – ३) या हुद्द्यावर ४५ दिवसांकरिता तात्पुरत्या स्वरुपात करार पद्धतीने सेवा घेणेबाबत. 13.06.2020
4280 Health Department पुणे महानगरपालिका प्रशासनाकडील आरोग्य खात्याकडे वैद्यकीय अधिकारी (एम.बी.बी.एस) (वर्ग –२) या हुद्द्यावर ४५ दिवसांकरिता तात्पुरत्या स्वरुपात करार पद्धतीने सेवा घेणेबाबत 13.06.2020
4281 Health Department पुणे महानगरपालिका प्रशासनाकडील आरोग्य खात्याकडे आयुर्वेदिक वैद्यकीय अधिकारी (वर्ग – २) या हुद्द्यावर ४५ दिवसांकरिता तात्पुरत्या स्वरुपात करार पद्धतीने सेवा घेणेबाबत. 13.06.2020
4282 Health Department पुणे महानगरपालिका प्रशासनाकडील आरोग्य खात्याकडे आयुर्वेदिक वैद्यकीय अधिकारी (वर्ग – २) या हुद्द्यावर ४५ दिवसांकरिता तात्पुरत्या स्वरुपात करार पद्धतीने सेवा घेणेबाबत. 13.06.2020
4279 Health Department पुणे महानगरपालिका प्रशासनाकडील आरोग्य खात्याकडे वैद्यकीय अधिकारी (एम.बी.बी.एस) (वर्ग –२) या हुद्द्यावर ४५ दिवसांकरिता तात्पुरत्या स्वरुपात करार पद्धतीने सेवा घेणेबाबत 12.06.2020
4278 General Administration Department लघुटंकलेखक हुद्द्यावरील सेवकाच्या कामाच्या अंतर्गत व्यवस्थेबाबत... 10.06.2020
4277 Primary Education Department सर्वेक्षणकामी गैरहजर असणाऱ्या शिक्षकांना सर्वेक्षण व शालेय कामकाजासाठी रुजू करून न घेणेबाबत 09.06.2020
4276 Vehicle Depot अधिग्रहित करणेत आलेल्या रुग्णवाहिकांना भाडे प्रदान करणे बाबत 29.05.2020
4275 Vehicle Depot अधिग्रहित करणेत आलेल्या रुग्णवाहिकांना भाडे प्रदान करणे बाबत 29.05.2020
4275 Vehicle Depot अधिग्रहित करणेत आलेल्या रुग्णवाहिकांना भाडे प्रदान करणे बाबत 29.05.2020
4274 Chief Accountant पुणे मनपाचे सन २०१५ ते २०२० पर्यंतची माहिती अकौंट जनरल,मुंबई यांना कळविणेबाबत. 08.06.2020
4274 Chief Accountant पुणे मनपाचे सन २०१५ ते २०२० पर्यंतची माहिती अकौंट जनरल,मुंबई यांना कळविणेबाबत. 08.06.2020
4273 General Administration Department मजूर व इतर नागरिकाना पारराज्यातून घेऊन येणाऱ्या विशेष रेल्वेगाड्यांमधील प्रवाशांविषयी करावयाच्या कार्यवाहीबाबत. 05.06.2020
4272 General Administration Department पावसाळयापूर्वी करावयाची कामे व उपाययोजनांबाबत 04.06.2020
4271 General Administration Department आदेश - पुणे महानगरपालिकेतील वर्ग १ ते 3 मधील मनपा अधिकारी / कर्मचाऱ्यांनी त्यांचे मालमत्ता व दायित्वाबाबतचे विवारणपत्र सादर करणे बाबत 04.06.2020
4270 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - कोरोना विषाणू आजाराच्या (कोवीड-१९) अनुषंगाने प्रतिबंधित क्षेत्रामध्ये प्रतिबंधित क्षेत्र नियंत्रण अधिकारी म्हणून उप अभियंता/ शाखा अभियंता यांचे नेमणुकीबाबत 03.06.2020
4269 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत आपत्ती व्यवस्थापन कक्षाकडे सेवकवर्ग उपलब्ध करून देणेबाबत. 02.06.2020
4268 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - नागरी सुविधा केंद्र येथे कर्मचारी उपलब्ध करून देणेबाबत. 02.06.2020
4267 Chief Accountant वित्तीय उपाययोजनेकरिता प्रशासकीय समितीची स्थापन. 02.06.2020
4267 Chief Accountant वित्तीय उपाययोजनेकरिता प्रशासकीय समितीची स्थापन. 02.06.2020
4266 Chief Accountant जुलै २०२१ पर्यत मे,केंद्र शासनाप्रमाणे पुणे महानगरपालिकेचे अधिकारी/कर्मचारी व सेवानिवृत्त सेवकांचा देय होणारा महागाई भत्ता गोठविणेबाबत. 02.06.2020
4264 General Administration Department डॉ. स्मिता सुरेश धनराळे, हुद्दा - वैद्यकीय अधिकारी, वर्ग - २ यांचा महानगरपालिका सेवेतील हक्क संपुष्टात आणणेबाबत. 01.06.2020
4263 General Administration Department पुणे महानगरपालिका आस्थापनेवरील अधिकारी यांचे माहे जुलै २०२० अखेर ऐच्छिक सेवानिवृत्तीबाबत. 01.06.2020
4265 Disaster Management Department विभागीय नियंत्रण कक्ष विधान भवन पुणे - येथे नियुक्ती आदेश माहे जुन 2020 - 02.06.2020
4262 General Administration Department लेखानिकी संवर्गातील "अधिक्षक" वर्ग - ३ या संवर्गातील बढतीच्या तदर्थ नेमणूकीबाबत. 01.06.2020
4261 General Administration Department अभियांत्रिकी संवर्गातील शाखा अभियंता (स्थापत्य) या पदावरून उप अभियंता (स्थापत्य) वर्ग - २ या पदावर तदर्थ पदोन्नती देणेबाबत. 01.06.2020
4260 General Administration Department महापालिका सहाय्यक आयुक्त (सिंहगडरोड) या पदाचे अतिरिक्त पदभाराबाबत. 29.05.2020
4259 Disaster Management Department पावसाळ्यापूर्वी व पावसाळ्या दरम्यान आपत्कालीन कार्य केंद्र स्थापन करणे बाबत 29.05.2020
4258 General Administration Department श्री अनिरुद्ध पावसकर,मुख्य अभियंता,(पाणीपुरवठा) यांचे वैद्यकीय रजेबाबत. 29.05.2020
4257 Additional Municipal Commissioner (General) कार्यालयीन आदेश - कोविड -१९ चे अनुषंगाने मा.स्थायी समिती बैठकीमध्ये खातेप्रमुख यांचे उपस्थितीबाबत. 29.05.2020
4256 General Administration Department घाणभत्ता वारस करारानुसार शेड्यूल मान्य पदावर हंगामी नियुक्ती बाबतचे आज्ञापत्र. 29.05.2020
4255 General Administration Department खाते प्रमुख समन्वयक मासिक आढावा बैठकीचे इतिवृत्त 28.05.2020

Pages