Committee Decisions

File Name Date
Jan 2019 Mukhya Sabha Karyaptrika January 14, 2019
Dec 2018 Dakhal Kelele Vishay January 14, 2019
Jan 2019 Masik & Tahakub Sabha Takta January 10, 2019
Mahila Bal Kalyan Samiti 9.1.2019 January 7, 2019
shahar sudharana samiti 10.1.2019 January 7, 2019
vidhi Samiti Karyaptrika 10.1.2019 January 7, 2019
Standing karyapatrika 8 Jan 19 January 5, 2019
Standing karyapatrika 2 Jan 19 December 31, 2018
Vidhi Samiti Karyaptrika 27.12.2018 December 21, 2018
Mahila Bal Kalyan Samiti 26.12.2018 December 21, 2018
Standing karyapatrika 24 Dec 18 December 21, 2018
Standing karyapatrika 17 Dec 18 December 20, 2018
Standing Karyapatrika 11 Dec 18 December 11, 2018
Mukhya Sabha Dec 2018 Karyaptrika December 11, 2018
Name Samiti 13.12.2018 December 11, 2018
Audit Up Samiti Karyaptrika December 10, 2018
Apil Up Samiti December 10, 2018
Mahila Bal Kalyan Samiti 12.12.2018 December 10, 2018
Standing karyapatrika 4 Dec 18 December 6, 2018
Mukhya Sabha Dec 2018 Information Takta December 5, 2018
शिवाजीनगर-घोलेरोडकार्यालय,25/10/2018 मोहोल्ला समिती इतिवृत्त November 28, 2018
Standing karyapatrika 27 Nov 18 November 27, 2018
Standing Dakhal Vishay 30 Oct 18 November 20, 2018
Standing Dakhal Vishay 23 Oct 18 November 20, 2018
Standing Dakhal Vishay 16 Oct 18 November 20, 2018
Standing Dakhal Vishay 9 Oct 18 November 20, 2018
Standing Dakhal Vishay 3 Oct 18 November 20, 2018
Standing karyapatrika 22 Nov 18 November 20, 2018
Nov 2018 Tahakub Sabha & Dec 2018 Mukhya Sabha Information November 20, 2018
Standing karyapatrika 15 Nov 18 November 14, 2018
Mukhya Sabha Nov 18 Karyaptrika November 13, 2018
Standing karyapatrika 5 Nov 18 October 31, 2018
Mukhya Sabha Nov 2018 Masik & Tahakub Pariptrak October 30, 2018
Standing Dakhal Vishay 25 Sep 18 October 26, 2018
Standing Dakhal Vishay 17 Sep 18 October 26, 2018
Standing Dakhal Vishay 5 Sep 18 October 26, 2018
Standing Dakhal Vishay 28 Aug 18 October 26, 2018
Standing Dakhal Vishay 14 Aug 18 October 26, 2018
Standing Dakhal Vishay 7 Aug 18 October 26, 2018
Standing karyapatrika 30 Oct 18 October 26, 2018
Standing karyapatrika 23 Oct 18 October 22, 2018
Mahilabal Kalyan Samiti 24.10.2018 October 22, 2018
Oct 2018 Dakhal Kelele Vishay October 22, 2018
Standing karyapatrika 16 Oct 18 October 16, 2018
Name Samiti 15.10.2018 October 11, 2018
Mukhya Sabha Masik & Tahakub Information Takta October 9, 2018
Mukhya Sabha Karyaptrika Oct 2018 October 9, 2018
Standing karyapatrika 9 Oct 18 October 6, 2018
Standing karyapatrika 3 Oct 18 October 1, 2018
Sept 2018 Dakhal Kelele Vishay September 25, 2018

Pages