GARDENS IN PUNE

Select GARDENS IN PUNE

औंध क्षेत्रिय कार्यालय

उद्यानाचे नाव

ठिकाण

वेळ

छत्रपती शिवाजी महाराज उद्यान

बोपोडी,पुणे

स. ६ ते ११.००

सायं. ४ ते ८.३०

छत्रपती शाहू महाराज पक्षी विहार केंद्र

बोपोडी,पुणे

स. ६ ते ११.००

सायं. ४ ते ८.३०

मारूतराव गायकवाड उद्यान

औंध,पुणे

स. ६ ते ११.००

सायं. ४ ते ८.३०

कै. संजय महादेव निम्हण ग्राम संस्कृती उद्यान

सोमेश्वरवाडी,जिजापूर, पाषाण,पुणे

स. ६ ते ११.००

सायं. ४ ते ८.३०

जेष्ठ नागरिक  नाना नानी पार्क

बाणेर, औंध

स. ६ ते ११.००

सायं. ४ ते ८.३०

स. नं. 113, उद्यान व जॉगिंग ट्रॅक

सुतारवाडी, स्मशान भूमीजवळ, पाषाण,पुणे

स. ६ ते ११.००

सायं. ४ ते ८.३०

स.नं. 157, औंध

परिहार चौक, औेध, पुणे

स. ६ ते ११.००

सायं. ४ ते ८.३०

कै. विठोबा बाळाजी मुरकुटे उद्यान

स.नं. 35, बाणेर, पुणे

स. ६ ते ११.००

सायं. ४ ते ८.३०

पाषाण आखाडा

पाषाण, पुणे

स. ६ ते ११.००

सायं. ४ ते ८.३०

पंचवटी उद्यान

पंचवटी, पुणे

स. ६ ते ११.००

सायं. ४ ते ८.३०

औंध घाट येथील सुशोभिकरण

औंध गावठाण, पुणे

स. ६.०० ते १०.००

सायं. ४.०० ते ८.००