समिती निर्णय

फाईलचे नाव तारीख
Mukhya Sabha Feb 2020.pdf फेब्रुवारी 25, 2020
Standing karyapatrika 27 Feb 20 फेब्रुवारी 24, 2020
Standing karyapatrika 17 Feb 20 फेब्रुवारी 13, 2020
Mukhya Sabha Feb 2020.pdf फेब्रुवारी 8, 2020
Tax Sabha Feb 2020.pdf फेब्रुवारी 8, 2020
Standing karyapatrika 11 Feb 20 फेब्रुवारी 7, 2020
Standing Dakhal Vishay 27 Jan 20 फेब्रुवारी 3, 2020
Standing Dakhal Vishay 21 Jan 20 फेब्रुवारी 3, 2020
Standing Dakhal Vishay 14 Jan 20 फेब्रुवारी 3, 2020
Standing Dakhal Vishay 7 Jan 20 फेब्रुवारी 3, 2020
Feb 2020 Mukhya Sabha Information Takta.pdf जानेवारी 27, 2020
Standing karyapatrika 27 Jan 20 जानेवारी 23, 2020
Name Samiti 20.1.2020 जानेवारी 18, 2020
Jan 2020 Dakhal Kelele Vishay.pdf जानेवारी 18, 2020
Standing karyapatrika 21 Feb 20 जानेवारी 18, 2020
Jan 2020 Dakhal Kelele Vishay.pdf जानेवारी 17, 2020
Mukhya Sabha Jan 2020.pdf जानेवारी 15, 2020
Standing Dakhal Vishay 31 Dec 19 जानेवारी 14, 2020
Standing Dakhal Vishay 24 Dec 19 जानेवारी 14, 2020
Standing Dakhal Vishay 10 Dec 19 जानेवारी 14, 2020
Standing Dakhal Vishay 3 Dec 19 जानेवारी 14, 2020
Standing karyapatrika 14 Jan 20 जानेवारी 10, 2020
standing meeting 29-03-2016 Vritant जानेवारी 9, 2020
Vrutant जानेवारी 9, 2020
Jan 2020 Masik & Tahkub Sabha Priptrak.pdf जानेवारी 7, 2020
Standing karyapatrika 7 Jan 20 जानेवारी 4, 2020
Standing Vrutant जानेवारी 4, 2020
vrutant जानेवारी 4, 2020
vrutant जानेवारी 3, 2020
vrutant जानेवारी 3, 2020
vrutant जानेवारी 3, 2020
vrutant जानेवारी 3, 2020
vrutant जानेवारी 3, 2020
vrutant जानेवारी 3, 2020
vrutant जानेवारी 3, 2020
vrutant जानेवारी 3, 2020
vrutant जानेवारी 3, 2020
vrutant जानेवारी 3, 2020
vrutant जानेवारी 3, 2020
vrutant जानेवारी 3, 2020
vrutant जानेवारी 3, 2020
vrutant जानेवारी 3, 2020
vrutant जानेवारी 3, 2020
Standing Comm.dt.26.11.2015 Vrutant जानेवारी 3, 2020
vrutant जानेवारी 3, 2020
Audit Up Samiti 2.1.2020.pdf जानेवारी 1, 2020
Standing karyapatrika 31 Dec 19 डिसेंबर 27, 2019
Audit Upsamiti- 24.12.2019.pdf डिसेंबर 23, 2019
Standing karyapatrika 24 Dec 19 डिसेंबर 21, 2019
P.M.P.M.L.pdf डिसेंबर 20, 2019

पाने