समिती निर्णय

फाईलचे नाव तारीख
Standing karyapatrika 14 Mar 19 मार्च 12, 2019
Shahar Sudharana Samiti 06-03-2019 मार्च 6, 2019
Standing karyapatrika 8 Mar 19 मार्च 6, 2019
March 2019 Dakhal Kelele Vishay मार्च 5, 2019
Standing karyapatrika 27 Feb 19 फेब्रुवारी 26, 2019
Budget Tahakub Sabha Pariptrak फेब्रुवारी 22, 2019
March 2019 फेब्रुवारी 22, 2019
20 Feb 2019 Dakhal Kelele Vishay फेब्रुवारी 21, 2019
Standing karyapatrika 20 Feb 19 फेब्रुवारी 18, 2019
Feb. 2019 Khas Sabha Budget 2019-20 फेब्रुवारी 16, 2019
FEB 2019 Mukhya Sabha Karyaptrika फेब्रुवारी 16, 2019
Standing karyapatrika 12 Feb 19 फेब्रुवारी 8, 2019
Standing karyapatrika 5 Feb 19 फेब्रुवारी 4, 2019
Standing karyapatrika 5 Feb 19 फेब्रुवारी 4, 2019
Standing Dakhal Vishay 11 Dec 18 फेब्रुवारी 1, 2019
Standing Dakhal Vishay 24 Dec 18 फेब्रुवारी 1, 2019
Standing Dakhal Vishay 17 Dec 18 फेब्रुवारी 1, 2019
Standing Dakhal Vishay 4 Dec 18 फेब्रुवारी 1, 2019
Standing Dakhal Vishay 27 Nov 18 फेब्रुवारी 1, 2019
Standing Dakhal Vishay 22 Nov 18 फेब्रुवारी 1, 2019
Standing Dakhal Vishay 5 Nov 18 फेब्रुवारी 1, 2019
Standing karyapatrika 29 Jan 19 जानेवारी 28, 2019
Mahila Bal Kalyan Samiti 23 1 2019 जानेवारी 22, 2019
Standing karyapatrika 22 Jan19 जानेवारी 21, 2019
Jan 2019 Dakhal Kelele Vishay जानेवारी 19, 2019
Name Samiti 19.1.2019 जानेवारी 17, 2019
Jan 2019 Mukhya Sabha Purawani जानेवारी 15, 2019
Standing karyapatrika 16 Jan 19 जानेवारी 14, 2019
Jan 2019 Mukhya Sabha Karyaptrika जानेवारी 14, 2019
Dec 2018 Dakhal Kelele Vishay जानेवारी 14, 2019
Jan 2019 Masik & Tahakub Sabha Takta जानेवारी 10, 2019
Mahila Bal Kalyan Samiti 9.1.2019 जानेवारी 7, 2019
shahar sudharana samiti 10.1.2019 जानेवारी 7, 2019
vidhi Samiti Karyaptrika 10.1.2019 जानेवारी 7, 2019
Standing karyapatrika 8 Jan 19 जानेवारी 5, 2019
Standing karyapatrika 2 Jan 19 डिसेंबर 31, 2018
Vidhi Samiti Karyaptrika 27.12.2018 डिसेंबर 21, 2018
Mahila Bal Kalyan Samiti 26.12.2018 डिसेंबर 21, 2018
Standing karyapatrika 24 Dec 18 डिसेंबर 21, 2018
Standing karyapatrika 17 Dec 18 डिसेंबर 20, 2018
Standing Karyapatrika 11 Dec 18 डिसेंबर 11, 2018
Mukhya Sabha Dec 2018 Karyaptrika डिसेंबर 11, 2018
Name Samiti 13.12.2018 डिसेंबर 11, 2018
Audit Up Samiti Karyaptrika डिसेंबर 10, 2018
Apil Up Samiti डिसेंबर 10, 2018
Mahila Bal Kalyan Samiti 12.12.2018 डिसेंबर 10, 2018
Standing karyapatrika 4 Dec 18 डिसेंबर 6, 2018
Mukhya Sabha Dec 2018 Information Takta डिसेंबर 5, 2018
शिवाजीनगर-घोलेरोडकार्यालय,25/10/2018 मोहोल्ला समिती इतिवृत्त नोव्हेंबर 28, 2018
Standing karyapatrika 27 Nov 18 नोव्हेंबर 27, 2018

पाने