समिती निर्णय

फाईलचे नाव तारीख
Standing Dakahal Vishay 31 Jan 18 एप्रिल 4, 2018
Standing Dakahal Vishay 23 Jan 18 एप्रिल 4, 2018
Standing Dakahal Vishay 16 Jan 18 एप्रिल 4, 2018
Standing Dakahal Vishay 8 Jan 18 एप्रिल 4, 2018
Standing Dakahal Vishay 18 Dec 17 एप्रिल 4, 2018
Standing Dakahal Vishay 11 Dec 17 एप्रिल 4, 2018
Standing Dakahal Vishay 5 Dec 17 एप्रिल 4, 2018
Standing Dakahal Vishay 28 Nov 17 एप्रिल 4, 2018
Standing karyapatrika 3 Apr 18 एप्रिल 3, 2018
Mahilabal Kalyan Samiti 28.3.2018 मार्च 27, 2018
Standing karyapatrika 27 Mar 18 मार्च 26, 2018
Moholla Samitee 28/2/18 eitivrutta मार्च 21, 2018
Standing karyapatrika 20 March 18 मार्च 20, 2018
Mukhya Sabha March 2018 Purawani मार्च 16, 2018
Mukhya Sabha March 2018 Karyaptrika मार्च 16, 2018
Mahilabal Kalyan Samiti 14.3.2018 मार्च 12, 2018
Standing karyapatrika 13 Mar 18 मार्च 9, 2018
Name Samiti मार्च 8, 2018
मोहोल्ला समिती मासिक समितीचे इतिवृत्त दि २५.१.१८ फेब्रुवारी 22, 2018
Standing karyapatrika 20 Feb 18 फेब्रुवारी 22, 2018
Standing karyapatrika 12 Feb 18 फेब्रुवारी 22, 2018
Mahilabal Kalyan Samiti 7.2.2018 फेब्रुवारी 6, 2018
Mahilabal Kalyan Samiti 7.2.2018 फेब्रुवारी 6, 2018
सिंहगड रोड ऑफिस माहे जानेवारी २०१८ फेब्रुवारी 3, 2018
Standing karyapatrika 6 Feb 18 फेब्रुवारी 2, 2018
Standing karyapatrika 31 Jan 18 फेब्रुवारी 2, 2018
Name Committee 31.1.2017 जानेवारी 25, 2018
Jan 2018 Mukhya Sabha Dakhal Vishay जानेवारी 25, 2018
Standing karyapatrika 23 Jan 18 जानेवारी 19, 2018
Standing karyapatrika 16 Jan 18 जानेवारी 11, 2018
Mahilabal Kalyan Samiti 10.1.2018 जानेवारी 9, 2018
Mahilabal Kalyan Samiti 10.1.2018 जानेवारी 9, 2018
Mukhya Sabha Jan 2018 Karyaptrika जानेवारी 9, 2018
Standing karyapatrika 8 Jan 18 जानेवारी 5, 2018
Jan 2018 Mukhya Sabha Information Takta डिसेंबर 29, 2017
Name Committee 30.12.2017 डिसेंबर 26, 2017
Mahilabal Kalyan Samiti Tahkub Sabha 27.12.2017 डिसेंबर 26, 2017
Mahilabal Kalyan Samiti Tahkub Sabha 27.12.2017 डिसेंबर 26, 2017
Standing Committee 26.12.2017 डिसेंबर 22, 2017
Mukhya Sabha Dec 2017 Dakhal Vishay डिसेंबर 22, 2017
Mukhya Sabha Tahakub Dec डिसेंबर 19, 2017
Name Samiti 16.12.2017 डिसेंबर 15, 2017
Standing karyapatrika 18 Dec 17 डिसेंबर 14, 2017
Mukhya Sabha Dec 2017 डिसेंबर 14, 2017
Audit Up Samiti 13.12.2017 डिसेंबर 11, 2017
Mahilabal Kalyan Samiti 13.12.2017 डिसेंबर 11, 2017
Standing karyapatrika 11 Dec 17 डिसेंबर 7, 2017
Standing karyapatrika 5 Dec 17 डिसेंबर 5, 2017
Audit Up Samiti 29.11.2017 नोव्हेंबर 28, 2017
Name Samiti 30.11.2017 नोव्हेंबर 28, 2017

पाने