GARDENS IN PUNE

Select GARDENS IN PUNE

ढोलेपाटील रोड क्षेत्रिय कार्यालय

उद्यानाचे नाव

ठिकाण

वेळ

मोहन धारिया पर्यावरण  उद्यान

मगरपट्टा, हडपसर

 

स. ६.०० ते १०.३०

सायं. ४.०० ते ८.३०

महात्मा गांधी  उद्यान

बंडगार्डन,पुणे

स. ६.०० ते ११.००

सायं. ४.०० ते ८.३०

साध्वी श्रीमती सावित्रीबाई फुले  उद्यान

ताडीवाला रोड ,पुणे

स. ६.०० ते ११.००

सायं. ४.०० ते ८.३०

बंडगार्डन जॉगिंग पार्क

बंडगार्डन,पुणे

स. ६.०० ते १०.३०

सायं. ४.०० ते ६.३०

मातोश्री  रमाई भिमराव आंबेडकर  उद्यान (बी.ओ.टी.)

वाडीया कॉलेज समोर, पुणे.

स. ६.०० ते ११.००

सायं. ४.०० ते ८.३०

शाहू मोडक  उद्यान

कोरेगाव पार्क,पुणे

स. ६.०० ते ११.००

सायं. ४.०० ते ८.३०

कै. दामोदर रा. वागसकर  उद्यान (बी.ओ.टी.)

कोरेगाव पार्क, लेन 6, पुणे

स. ६.०० ते १०.३०

सायं. ४.०० ते ८.३०

जयप्रकाश नारायण उद्यान (विल्सन गार्डन)

पुणे स्टेशन ,पुणे

स. ६.०० ते ११.००

सायं. ४.०० ते ८.००

भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर  उद्यान

ससून रोड, पुणे.

स. ६.०० ते १०.००

सायं. ४.०० ते ८.००

हजरत सिद्दिकी शाबाबा  उद्यान

वेलस्ली रोड,पुणे

स. ६.०० ते ११.००

सायं. ४.०० ते ८.३०

श्री  छत्रपती शाहू  उद्यान

सोमवार पेठ,पुणे

स. ६.०० ते ११.००

सायं. ४.०० ते ८.३०

स्वर्गीय विजया कैलास तिकोणे उद्यान

कुंभार वेस चौक, अग्निशामक केंद्राशेजारी, पुणे

स. ६.०० ते १०.००

सायं. ४.०० ते ८.००

कै.ग.प्र. प्रधान नक्षत्र उद्यान

भोसले गार्डन, मगरपट्टा, पुणे

स. ६.०० ते १०.००

सायं. ४.०० ते ८.००