GARDENS IN PUNE

Select GARDENS IN PUNE

हडपसर क्षेत्रिय कार्यालय

उद्यानाचे नाव

ठिकाण

वेळ

डॉ.राम मनोहर लोहीया उद्यान

हडपसर, पुणे

स. ६.०० ते ११.००

सायं ४.०० ते ८.००

कै.अनुसया बनकर उद्यान

मातंग वस्ती, हडपसर, पुणे

स. ६.०० ते ११.००

सायं ४.०० ते ८.००

शहीद हेमंत करकरे उद्यान

स नं. 15,16 सातववाडी, हडपसर

स. ६.०० ते ११.००

सायं ४.०० ते ८.००

स.नं 86 लोहिया उद्यानाच्या पाठीमागे

हडपसर, पुणे.

नियोजित

निर्मल टाऊन शिप जवळील नियोजित  उद्यान

काळेपडळ हडपसर

स. ६.०० ते १०.००

सायं ४.०० ते ८.००

नियोजित उद्यान

माळवाडी, हडपसर

नियोजित