जलद दुवे

Overview & Functioning

नगरसेवक छायाचित्र:
नगरसेवकाचे नाव: हेमंत नारायण रासने
समितीचे नाव:
मुख्य सभा
प्रभागाचे नाव:
१५ - शनिवार पेठ - सदाशिव पेठ
जागा:
पत्ता:
143, बुधवार पेठ, पुणे.
फोन नंबर:
02024489681/99219590908390750750
ई-मेल आयडी:
नगरसेवक छायाचित्र:
नगरसेवकाचे नाव: सरस्वती शेंडगे
समितीचे नाव:
मुख्य सभा
प्रभागाचे नाव:
२९ - नवी पेठ - पर्वती
जागा:
पत्ता:
229/1, मनीषा सोसायटी,पर्वती, पुणे.9
फोन नंबर:
9822342529
ई-मेल आयडी:
नगरसेवक छायाचित्र:
नगरसेवकाचे नाव: पल्लवी चंद्रशेखर जावळे
समितीचे नाव:
मुख्य सभा
प्रभागाचे नाव:
१६ - कसबा पेठ - सोमवार पेठ
जागा:
पत्ता:
335, मंगळवार पेठ, पुणे.11
फोन नंबर:
ई-मेल आयडी:
नगरसेवक छायाचित्र:
नगरसेवकाचे नाव: लडकत महेश नामदेव
समितीचे नाव:
मुख्य सभा
प्रभागाचे नाव:
२९ - नवी पेठ - पर्वती
जागा:
पत्ता:
200, Navi Peth, Pune.30
फोन नंबर:
9850640555
ई-मेल आयडी:
नगरसेवक छायाचित्र:
नगरसेवकाचे नाव: रवींद्र हेमराज धंगेकर
समितीचे नाव:
मुख्य सभा
प्रभागाचे नाव:
१६ - कसबा पेठ - सोमवार पेठ
जागा:
पत्ता:
797, रविवार पेठ, पुणे.2
फोन नंबर:
8605883800/9970783838
ई-मेल आयडी:
नगरसेवक छायाचित्र:
नगरसेवकाचे नाव: अ‍ॅड.गायत्री रत्नदिप खडके
समितीचे नाव:
मुख्य सभा
प्रभागाचे नाव:
१५ - शनिवार पेठ - सदाशिव पेठ
जागा:
पत्ता:
360ब, शनिवार पेठ, श्रीजी सोसायटी, पुणे.
फोन नंबर:
8928899599
ई-मेल आयडी:
नगरसेवक छायाचित्र:
नगरसेवकाचे नाव: मा. सौ मुक्ता टिळक (नगरसेविका /आमदार )
समितीचे नाव:
मुख्य सभा
प्रभागाचे नाव:
१५ - शनिवार पेठ - सदाशिव पेठ
जागा:
पत्ता:
568, नारायण पेठ, पुणे.
फोन नंबर:
02024430350/9422332988
ई-मेल आयडी:
नगरसेवक छायाचित्र:
नगरसेवकाचे नाव: स्मिता वस्ते
समितीचे नाव:
मुख्य सभा
प्रभागाचे नाव:
२९ - नवी पेठ - पर्वती
जागा:
पत्ता:
65/513, लक्ष्मीनगर, पर्वती, पुणे
फोन नंबर:
8805435152
ई-मेल आयडी:
नगरसेवक छायाचित्र:
नगरसेवकाचे नाव: सुजाता सदानंद शेट्टी
समितीचे नाव:
मुख्य सभा
प्रभागाचे नाव:
१६ - कसबा पेठ - सोमवार पेठ
जागा:
पत्ता:
156/1, अक्षय अपा, मंगळवार पेठ, पुणे.11 
फोन नंबर:
9822531681
ई-मेल आयडी:
नगरसेवक छायाचित्र:
नगरसेवकाचे नाव: धीरज रामचंद्र घाटे
समितीचे नाव:
मुख्य सभा
प्रभागाचे नाव:
२९ - नवी पेठ - पर्वती
जागा:
पत्ता:
7/297/298, साने गुरूजीनगर, सदाशिव पेठ, पुणे.
फोन नंबर:
9822871530
ई-मेल आयडी:
नगरसेवक छायाचित्र:
नगरसेवकाचे नाव: योगेश दत्तात्रय समेळ
समितीचे नाव:
मुख्य सभा
प्रभागाचे नाव:
१६ - कसबा पेठ - सोमवार पेठ
जागा:
पत्ता:
207 /बी, कसबा पेठ, पुणे.11 
फोन नंबर:
9822863862
ई-मेल आयडी:
नगरसेवक छायाचित्र:
नगरसेवकाचे नाव: येनपुरे राजेश तुकाराम
समितीचे नाव:
मुख्य सभा
प्रभागाचे नाव:
१५ - शनिवार पेठ - सदाशिव पेठ
जागा:
पत्ता:
622, नारायण पेठ, पुणे.
फोन नंबर:
9822109810
ई-मेल आयडी:

अनु. क्र.

सभासदाचे नाव

मोबाईल क्रमांक

श्री. अनिरुद्ध सहस्त्रबुद्धे

९७६६३१८८१९

श्री. विवेक वेलणकर

९८५००६३४८०

श्री. एस.सी.एन. जठार

९९७००९३५३३

श्री. विश्वास सहस्त्रबुद्धे

९९२१०८६९३७

श्री. माणिकचंद बाहेती

९४२२६१५६१०

श्री. मनमोहन जोशी

९३७१०२५१४२

श्री. किंकर ल.नी.

०२०-२४४७२०५७

श्री. दिगंबर निळकंठ जोशी

९०११०१२९७४

श्रीमती नीला जयंत लेले

९८८१९८९७१०

 

पुणे महानगरपालिकेच्या कसबा विश्रामबागवाडा क्षेत्रिय कार्यालयाच्या प्रमुख जबाबदाऱ्या खालीलप्रमाणे:
- विश्रामबागवाडा क्षेत्रिय कार्यालयाच्या कार्यक्षेत्रातील देखभाल दुरुस्तीची कामे करणे
- नागरिकांची कामे स्थानिक स्तरावर व त्वरीत पुर्ण करणे
- महानगरपालिकेशी संबंधित असणारी नागरिकांची कामे करणे
- अंदाजपत्रकातील तरतूदीनुसार अंदाजपत्रकीय काम करणे
- अ व ब गटातील सभासदांनी त्यांच्या वॉर्डस्तरीय निधीतून सुचविलेली कामे करणे
- जिल्हा नियोजन समिती (डीपीसीसी) आमदारनिधीतून सुचविलेली कामे करणे

विभाग माहिती

HOD's Note
Key contact

खाते प्रमुख

खाते प्रमुखाचे नाव: श्री. आशिष महाडदळकर

पदनाम: महापालिका सहाय्यक आयुक्त

ई-मेल आयडी: ashish.mahadalkar@punecorporation.org

मोबाइल क्रमांक: +91 9689931256

आईटी नोडल ऑफिसर

नोडल ऑफिसरच नाव: श्री. हनुमंत इंगळे

पदनाम: उप अधिक्षक

ई-मेल आयडी:

मोबाइल क्रमांक: +91 9881901972

आईटी नोडल ऑफिसर

नोडल ऑफिसरच नाव: श्री. मिलिंद कदम

पदनाम: वरिष्ठ लिपिक

ई-मेल आयडी:

मोबाइल क्रमांक: +91 9881116780

विभागाची माहिती

विभाग पत्ता: पुणे मनपा कमर्शियल इमारत , घ.नं. ८०२ , सदाशिव पेठ ,शनिपार जवळ , पुणे ४११०३०.

दूरध्वनी क्रमांक:

ई-मेल आयडी:

Public Disclosure
Key Documents

Important Contact Information

Swach helpline

108

Hotline Number

01234567

Monitoring and Feedback

18000000

PMC Sanitation Department Officials

0202000000

SWM Officials / Ward Sanitary Inspector

42424242
image