GARDENS IN PUNE

Select GARDENS IN PUNE

नगररोड-येरवडा क्षेत्रिय कार्यालय

उद्यानाचे नाव

ठिकाण

वेळ

शरद उद्यान

शांतीरक्षक सोसायटी,महा.हौ. बोर्ड, येरवडा,पुणे.

स. ६.०० ते १०.००

सायं. ४.०० ते ८.००

लुंबिनी  उद्यान

महा. हौ. बोर्ड , येरवडा पुणे

स. ५.०० ते ९.००

सायं. ४.०० ते ८.३०

गजराज बालोद्यान

महा. हौ. बोर्ड , येरवडा पुणे

स. ५.०० ते ९.००

सायं. ४.०० ते ८.००

जगतगुरू महर्षी स्वामी वाल्मिकी उद्यान

मोहनवाडी,विश्रांतवाडी,पुणे

स. ५.०० ते ९.००

सायं. ४.०० ते ८.३०

कै.दामोदर रावजी गलांडे पाटील उद्यान

कल्याणीनगर, पुणे

स. ६.०० ते १०.००

सायं. ४.०० ते ८.३०

कै.मेजर भास्करराव सखोजीराव शिंदे उद्यान

स.नं.46, बाँम्बे सॅपर्स कॉलनी,वडगाव शेरी, पुणे

स. ६.०० ते १०.००

सायं. ४.०० ते ८.३०

समाज सेवक पद्मभूषण डॉ.अण्णा हजारे उद्यान

स.नं.49, गणेशनगर,आनंद पार्क,

वडगाव शेरी, पुणे 14

स. ६.०० ते १०.००

सायं. ४.०० ते ८.००

श्री काळ भैरवनाथ उद्यान

मुनूरवार सोसायटी,वडगाव शेरी,पुणे

स. ६.०० ते १०.००

सायं. ४.०० ते ८.००

चंदननगर उदयान

आयुवेर्दिक दवाखान्याजवळ, चंदननगर,पुणे.

स. ६.०० ते १०.००

सायं. ४.०० ते ८.००

विमाननगर जॉगर्स पार्क (बी.ओ.टी.)

विमाननगर,पुणे.

स. ६.०० ते १०.००

सायं. ४.०० ते ८.३०

मैत्री उद्यान

विमाननगर,पुणे

स. ६.०० ते १०.००

सायं. ४.०० ते ८.००

देवकर रेसेडेन्सी येथील उद्यान

देवकर रेसेडेन्सी, वडगावशेरी,पुणे

स. ६.०० ते १०.००

सायं. ४.०० ते ८.००

श्री छत्रपती शिवाजी उद्यान

वडगावशेरी,पुणे

स. ६.०० ते १०.००

सायं. ४.०० ते ८.००

कै. यशवंतराव चव्हाण उदयान (बी.ओ.टी.)

महा.हौ.बोर्ड, येरवडा,पुणे.

स. ५.०० ते ९.००

सायं. ४.०० ते ८.००

उड्‌डान जैव विविधता उद्यान(बी.ओ.टी.)

विमाननगर,पुणे.

स. ६.०० ते १०.००

सायं. ४.०० ते ८.००

इनॉरबीट मॉल पाठीमागील उद्यान

इनॉरबीट मॉल, पुणे

स. ६.०० ते १०.००

सायं. ४.०० ते ८.००