आपणाला मनपाचे नवीन संकेतस्थळ आवडलं का?

कौल
होय
77% (10569 मत)
नाही
23% (3240 मत)
एकूण मते: 13809