आपणाला मनपाचे नवीन संकेतस्थळ आवडलं का?

कौल
होय
75% (5625 मत)
नाही
25% (1899 मत)
एकूण मते: 7524