आपणाला मनपाचे नवीन संकेतस्थळ आवडलं का?

कौल
होय
72% (2919 मत)
नाही
28% (1127 मत)
एकूण मते: 4046