आपणाला मनपाचे नवीन संकेतस्थळ आवडलं का?

कौल
होय
75% (4800 मत)
नाही
25% (1640 मत)
एकूण मते: 6440