आपणाला मनपाचे नवीन संकेतस्थळ आवडलं का?

कौल
होय
76% (6319 मत)
नाही
24% (2046 मत)
एकूण मते: 8365