आपणाला मनपाचे नवीन संकेतस्थळ आवडलं का?

कौल
होय
76% (8425 मत)
नाही
24% (2646 मत)
एकूण मते: 11071