Projects

Select Projects

मुठा नदीवरील जुना डेंगळे पूल

प्रकल्पाची वैशिष्ट्ये:

प्रकल्प

पुण्यातील डेंगळे नदी पुलाचे पुनर्वसन, दुरुस्ती व संबंधित कामे

प्रकल्पाचा प्रारंभ

२९/०५/२०१६

पुर्ण झाल्याची तारीख

२८/०२/२०१६

कामाचा कालावधी

९ महिने

विस्तार

१५/०२/२०१७ पर्यंत

अंदाजे खर्च

३,८५,६३,३२५.५० रुपये

टक्केवारीचा दर

अंदाजे खर्चापेक्षा १८.८१% अधिक

स्वीकृत करार मूल्य

४,५८,१७,०८७.०२६ रुपये

Old-dengale image Old-dengale image Old-dengale image Old-dengale image