GARDENS IN PUNE

Select GARDENS IN PUNE

सहकारनगर क्षेत्रिय कार्यालय

उद्यानाचे नाव

ठिकाण

क्षेत्रफळ

कै.विठाबाई पुजारी उद्यान

महर्षीनगर,पुणे

स. ६.०० ते १०.००

सायं ४.०० ते ८.००

कांतीशलाका अरूणा असफअली उद्यान

महर्षिनगर हौ.बोर्ड, महर्षिनगर,पुणे.

स. ६.०० ते १०.००

सायं ४.०० ते ८.००

कै.काकासाहेब गाडगीळ उद्यान

पद्मावती,पुणे.

स. ६.०० ते १०.००

सायं ४.०० ते ८.००

स्व.यशवंतराव चव्हान उद्यान

पर्वती दर्शन, पुणे.

स. ६.०० ते १०.००

सायं ४.०० ते ८.००

कै.वसंतराव एकनाथ बागुल उद्यान (नाला पार्क)

स.नं.43/अ,सहकारनगर, पुणे.

स. ६.०० ते १०.००

सायं ४.०० ते ८.००

एलियन पार्क (नाला पार्क)

सहकारनगर, पुणे.

स. ६.०० ते ०८.००

 

कै.शंकरराव रामचंद्र कावरे उद्यान

तावरे कॉलनी सहकारनगर,पुणे

स. ६.०० ते १०.००

सायं ४.०० ते ९.००

कै.रामचंद्र केशव तावरे उद्यान

संतनगर,मित्र मंडळ पाटील प्लाझा पर्वती

स. ६.०० ते १०.००

सायं ४.०० ते ८.००

कै.आमदार बाबुराव वाळवेकर उद्यान

सहकारनगर ,पुणे 9

स. ६.०० ते १०.३०

सायं ४.०० ते ८.३०

पॉपीलॉन(फुलपाखरू) उद्यान

सहकारनगर नं.2,पुणे

स. १०.०० ते ५.००

पेशवे ऊर्जा उद्यान

सदाशिव पेठ,पुणे

स. १०.०० ते १.००

दु. २.०० ते ६.००

सारसबाग,हंगामी फुले, झाडे व बाग उद्यान

सदाशिव पेठ,पुणे

स. ६.०० ते रात्री ९.००

नवजीवन सोसायटी उद्यान

समतानगर, सहकारनगर, पुणे

स. ६.०० ते १०.००

सायं ४.०० ते ८.००

कै.परशुराम उर्फ अप्पासाहेब राजीवडे उद्यान

सहकारनगर नं.2,पुणे.

स. ६.०० ते १०.००

सायं ४.०० ते ८.००

स्व.जयंतराव टिळक गुलाब पुष्प उद्यान

सहकारनगर,पुणे

स. ६.०० ते १०.००

सायं ४.०० ते ८.००

मित्र मंडळ शेजारील नाला

(काकडे हाऊस)

मित्र मंडळ चौक, पुणे

स. ६.०० ते १०.००