स्वच्छ पुरस्कार २०२०

टीपः मराठी किंवा इंग्रजी फॉर्म भरून माहिती पुस्तिकामध्ये नमूद केलेल्या पत्त्यावर जमा करणे आवश्यक आहे. (टीपः कागदाचा अपव्यय टाळण्यासाठी अर्जाच्या पाठोपाठ प्रिंट घ्यावी)

 

स्वच्छ पुरस्कार माहिती पुस्तिका

सर्वोत्कृष्ठ लघुपट , सर्वोत्कृष्ठ संगीत व्हिडिओ, सर्वोत्कृष्ठ जिंगल या वर्गांसाठी हमीपत्र

प्रवेशिका अर्ज (इंग्रजी)

प्रवेशिका अर्ज (मराठी)