जलद दुवे

Overview & Functioning

नगरसेवक छायाचित्र:
नगरसेवकाचे नाव: घोगरे धनराज बाबुराव
समितीचे नाव:
मुख्य सभा
प्रभागाचे नाव:
२५ - वानवडी
जागा:
पत्ता:
फ्लॅट नं.7, कृष्णकन्हैय्या अपार्टमेंट, विलासनगर, वानवडी, पुणे.
फोन नंबर:
9850078997
ई-मेल आयडी:
नगरसेवक छायाचित्र:
नगरसेवकाचे नाव: अशोक धाकु कांबळे
समितीचे नाव:
मुख्य सभा
प्रभागाचे नाव:
२४ - रामटेकडी - सय्यदनगर
जागा:
पत्ता:
54/10, शांतीनगर,वानवडी, पुणे.40
फोन नंबर:
9890591054/9850406969
ई-मेल आयडी:
नगरसेवक छायाचित्र:
नगरसेवकाचे नाव: अ‍ॅड.हाजी गफूर पठाण
समितीचे नाव:
मुख्य सभा
प्रभागाचे नाव:
२७ - कोंढवा खुर्द - मीठा नगर
जागा:
पत्ता:
स.नं.46, वजीर कॅसेड, कोंढवा खुर्द, पुणे.48
फोन नंबर:
8928392738/8923096612
ई-मेल आयडी:
नगरसेवक छायाचित्र:
नगरसेवकाचे नाव: कालिंदा मुरलीधर पुंडे
समितीचे नाव:
मुख्य सभा
प्रभागाचे नाव:
२५ - वानवडी
जागा:
पत्ता:
स.नं.76/3, आदिनाथ कृपा, जगतापनगर, वानवडी, पुणे.
फोन नंबर:
9850847948
ई-मेल आयडी:
नगरसेवक छायाचित्र:
नगरसेवकाचे नाव: परवीन हाजी फिरोज
समितीचे नाव:
मुख्य सभा
प्रभागाचे नाव:
२७ - कोंढवा खुर्द - मीठा नगर
जागा:
पत्ता:
स.नं.50, भाग्योदयनगर,तनजीला मंझिल, कोंढवा खुर्द, पुणे.48
फोन नंबर:
9823048246/9527308338
ई-मेल आयडी:
नगरसेवक छायाचित्र:
नगरसेवकाचे नाव: आनंद आण्णा आलकुंटे
समितीचे नाव:
मुख्य सभा
प्रभागाचे नाव:
२४ - रामटेकडी - सय्यदनगर
जागा:
पत्ता:
स.नं.106, आलकुंटे वस्ती, शंकर मठ, पुणे.
फोन नंबर:
7350277277
ई-मेल आयडी:
नगरसेवक छायाचित्र:
नगरसेवकाचे नाव: हमीदा अनिस सुंडके 
समितीचे नाव:
मुख्य सभा
प्रभागाचे नाव:
२७ - कोंढवा खुर्द - मीठा नगर
जागा:
पत्ता:
428, नाना पेठ, पेन्शनवाला मस्जीद, पुणे.2
फोन नंबर:
9049222882/9764320204
ई-मेल आयडी:
नगरसेवक छायाचित्र:
नगरसेवकाचे नाव: जगताप रत्नप्रभा सुदाम
समितीचे नाव:
मुख्य सभा
प्रभागाचे नाव:
२५ - वानवडी
जागा:
पत्ता:
ओ-2, सेक्रेड हार्ट टाऊन, वानवडी, पुणे.40
फोन नंबर:
9921292929
ई-मेल आयडी:
नगरसेवक छायाचित्र:
नगरसेवकाचे नाव: बाबर साईनाथ संभाजी
समितीचे नाव:
मुख्य सभा
प्रभागाचे नाव:
२७ - कोंढवा खुर्द - मीठा नगर
जागा:
पत्ता:
ए-4, मेफेअर एलेगन्झा, एनआयबीएम रोड, पुणे.48
फोन नंबर:
9850982198
ई-मेल आयडी:
नगरसेवक छायाचित्र:
नगरसेवकाचे नाव: जगताप प्रशांत सुदाम
समितीचे नाव:
मुख्य सभा
प्रभागाचे नाव:
२५ - वानवडी
जागा:
पत्ता:
ओ-2, सेक्रेड हार्ट टाऊन, वानवडी, पुणे.40
फोन नंबर:
9822651488
ई-मेल आयडी:
माहिती लवकरच उपलब्ध करून देण्यात येईल.

विभाग माहिती

HOD's Note
Key contact

खाते प्रमुख

खाते प्रमुखाचे नाव: श्री. युनूस पठाण

पदनाम: महापालिका सहाय्यक आयुक्त

ई-मेल आयडी: yunus.pathan@punecorporation.org

मोबाइल क्रमांक: +91 9689931389

आईटी नोडल ऑफिसर

नोडल ऑफिसरच नाव: श्री. जीवन जाधव

पदनाम: वरिष्ठ लिपिक

ई-मेल आयडी: wanawadi@punecorporation.org

मोबाइल क्रमांक: +91 9822970643

आईटी नोडल ऑफिसर

नोडल ऑफिसरच नाव: श्री. संतोष झेंडे

पदनाम: कनिष्ठ लिपिक

ई-मेल आयडी: wanawadi@punecorporation.org

मोबाइल क्रमांक: +91 9921508959

विभागाची माहिती

विभाग पत्ता: महापालिका सहाय्यक आयुक्त , वानवडी रामटेकडी कार्यालय, के.पी.सी.टी मॉल , ईनामदार हॉस्पिटल जवळ, शिवरकर रोड , फातिमानगर , वानवडी, पुणे ४११०४०

दूरध्वनी क्रमांक:

ई-मेल आयडी:

Public Disclosure
Key Documents

Important Contact Information

Swach helpline

108

Hotline Number

01234567

Monitoring and Feedback

18000000

PMC Sanitation Department Officials

0202000000

SWM Officials / Ward Sanitary Inspector

42424242
image