Select Sub Departments

महिला व बाल कल्याण समिती सदस्य

उद्देश

 • महानगरपालिकेची उपचार केंद्रे, दवाखाने, प्रसुतीगृह, वैद्यकीय आणि नर्सिंग सहाय्य आणि वैद्यकीय संस्थांसंदर्भातील सर्व प्रश्न
 • आरोग्य विभागाशी संबंधित सर्व प्रश्न
 • माध्यमिक शाळा, पूर्व प्राथमिक शाळा आणि तांत्रिक शाळांसंदर्भातील सर्व प्रश्न

सदस्य नाव

 • सौ. एकबोटे जोत्सना गजानन अध्यक्षा - महिला व बाल कल्याण समिती 
 • सौ. प्रभुणे श्रध्दा अशोक  उपाध्यक्षा - महिला व बाल कल्याण समिती 
 • सौ. सावंत शितल अजय  महिला व बाल कल्याण समिती सदस्य
 • सौ. सायकर स्वप्नाली प्रल्हाद  महिला व बाल कल्याण समिती सदस्य
 • सौ. निता अनंत दांगट  महिला व बाल कल्याण समिती सदस्य
 • सौ. मंगला प्रकाश मंत्री  महिला व बाल कल्याण समिती सदस्य
 • सौ. लडकत मनिषा संदीप  महिला व बाल कल्याण समिती सदस्य
 • सौ. आरती सचिन कोंढरे  महिला व बाल कल्याण समिती सदस्य
 • सौ. पठारे संजिला बापूसाहेब  महिला व बाल कल्याण समिती सदस्य
 • सौ. जगताप रत्नप्रभा सुदाम  महिला व बाल कल्याण समिती सदस्य
 • सौ. हमीदा अनिस सुंडके  महिला व बाल कल्याण समिती सदस्य
 • सौ. ठोसर संगीता राजेंद्र  महिला व बाल कल्याण समिती सदस्य
 • सौ. लताबाई दयाराम राजगुरू  महिला व बाल कल्याण समिती सदस्य