महिती अधिकार प्रथम अपील क्र.३० श्री शाम साधू ससाणे

अपील करण्यासाठी क्रमांक: 
30
English
अर्जदाराचे नाव आणि पत्ता: 
श्री शाम साधू ससाणे ६१५, प्रथमा बी को-ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी स.न ११० रामटेकडी पुणे ४११०१३
आयोगाद्वारे नाव: 
श्री चेतन कबाडे , जन माहिती अधिकारी तथा प्रशासन अधिकारी

डेज़िग्नेशन:

फाईलचे नाव: 
महिती अधिकार प्रथम अपील क्र.३० श्री शाम साधू ससाणे यांचे अपील सुनावणी आदेश
माहिती अधिकार पहिले अपील अपलोड करा: 
अपलोड तारीख: 
Friday, November 8, 2019 - 15:15

विभागाचे नाव निवडा: