समाज विकास विभाग प्रशिक्षण केंद्रसाठी ६ महिने कालावधी साठी मानधन सेवक पात्र यादी.(ऑनलाइन माहिती नुसार)

English

विभागाचे नाव निवडा:

भरतीची फाइल अपलोड करा: 
भरती क्रमांक: 
508
गट निवडा: 
नागरिक
कर्मचारी
अंतिम तारीख : 
Monday, August 3, 2020
प्रारंभ तारीख: 
Friday, July 31, 2020