Recruitments

Department Name Recruitment subject Download Start Date End Date
General Administration Department पुणे महानगरपालिकेत केंद्रीय गृहनिर्माण व नगर विकास मंत्रालयाने सुरु केलेला TULIP कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीबाबत जाहीर प्रकटन Tuesday, February 23, 2021 Friday, March 12, 2021
Health Department पुणे महानगरपालिका वैद्यकीय शिक्षण ट्रस्ट PMC-MET च्या प्रस्तावित वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी तात्पुरत्या स्वरूपामध्ये आवश्यक अध्यापन वर्ग पदभरती करीता अर्ज सदर केलेल्या उमेदवारांनी मूळ कागदपत्र तपासणी करिता उपस्थित राहणेबाबत Thursday, March 4, 2021 Friday, March 12, 2021
Health Department पुणे महानगरपालिका वैद्यकीय शिक्षण ट्रस्ट अंतर्गत सुरु करण्यात येणाऱ्या भारतरत्न अटलबिहारी वाजपेयी वैद्यकीय महाविध्यालयामध्ये तात्पुरत्या स्वरूपामध्ये विविध शिक्षकेतर पदे भरणेबाबत. Wednesday, March 3, 2021 Thursday, March 18, 2021
Health Department पुणे महानगरपालिका वैद्यकीय शिक्षण ट्रस्ट अंतर्गत सुरु करण्यात येणाऱ्या भारतरत्न अटलबिहारी वाजपेयी वैद्यकीय महाविध्यालयामध्ये तात्पुरत्या स्वरूपामध्ये विविध शिक्षकपदे भरणेबाबत. Wednesday, March 3, 2021 Saturday, March 13, 2021