Swab Collection Centre List

Swab Collection Centre List

Sr No Name of the Hospital Contact Person Mobile Number Mail Address
1 Dinanath Mangeshkar Dr. Rajesh Bhavsar 9921912112 / 9529648693 amsoffice@dmhospital.org
2 Inlanks Budharani Dr. Panjabi 9823387807 rheakp12@gmail.com
3 Noble Hospital Dr. Raj Kodre 9823080895 drrajkodre3499@gmail.com
4 Jahangir Hospital Dr. Vikram 8888821002 / 9850904622 vikram.padbidri@jahangirhospital.com
5 Columbia Hospital Dr. Harsha 9925640688 harshil.d@coloumbiahospital.com
6 Sayadri Hospital Karve Rastha Dr. Ravi Pratap 9607949500 / 9673922446 / 7020619131 mco@sahyadrihospitals.com
ravi.pratap@sahyadrihospital.com
icn.karve@sahyadrihospitals.com
7 Sayadri Hospital Hadapsar Dr. Vaibhav Dudhat 7507775829 / 7620348095 icn.hdp@sahyadrihospitals.com/ hicjrconsultant@sahyadrihospitals.com
8 Surya Sahyadri Hospital Dr. Ashmita Surya 9881408284 / 7588137201 medadmin.surya@sahyadrihospitals.com
9 K.E.M. Hosptal Dr. Punam Deshmukh 8087648439 medadmin@kemhospital.org
10 Ruby Hall Dr. Ribeka Johan 9890735965 dr_rebeccajohn@rubyhall.com
11 Sahyadri Hospital Nagar Road Dr. Nilam Chandekar 9359466940 icn.ngr@sahyadrihospital.com
12 Bharati Hospital Sujit 9767078064/9822814438 hicc@bharatihospital.com
13 Inamdar Hospital Ornel 8446121004 ornel@inamdarhospital.com
14 Poona Advantist 8888274336/7888810762 ahppune@yahoo.com
15 Sasson Hospital Dr. Tiwari 9923317004 h1h1bjmc@gmail.com
Dr. Varsha 9921383696
Dr. Pallavi 8605720220
Dr. Deepak 9823961909
16 Poona Hospital Dr. Vrushali Khadke 9822407783 Poonahospital@gail.com
17 Bopodi khedekar Hospital Badhde / Bagade 8806668747 / 7972950967 sanjaygandhi615@gmail.com
Tarte - jr Clerk 7774007378
18 Laygude Hospital Shubhangi Shah 9822411371 laygudepmchospital@gmail.com
19 Golwilkar Lab Dr. Manish Karekar 9819644388 manishkerekar.gam@metropolisindia.com / support@metropolisindia.com
20 Suburban Diagnostics Dr. Abhishek Shivankar 7506069789/9158004290 abhishek_shivankar@suburbandiagnostics.com
21 SRL Ltd. [ Lab ] Sambhaji D Bdap 7972623647 / 8888779023 swati.mulani@SRL.in
22 A.G. Diagnostics Amol Vijay Joshi 7821074109 joshi.amol@agdiagnostics.com
23 SIMBIOSIS CCC Lavale shedge -jr. clerk 7720090019 covidpmcsymbio@gmail.com
Dr. Khedekar 9689931102
24 Bharati Hopital pmc center Dr. Makhar 9921862580 covidpmcbharati20@gmail.com
25 Dr. NAIDU I.D.H. ROHAN VAIRAT- 3 swab center 8459423408 idhnetpune@yahoo.co.in
AKSHAY - 3 swab center 7744004422
Devendra Dukhare - Naidu B,D,Rapid Test 9579712712
Punekar - Naidu B,D,Rapid Test 7666572308
Sanjiv Pardeshi -Naidu B,D,Rapid Test 9307172689
26 SANAS CENTRE - HOSTEL DR. AMOL RATHOD 7276027421 sanashostel.covid19@gmail.com
DR. Niket Saksena 7024373720
Jayashree Jadhav 8605878534
Abhijit Sapkal 8888388501
Raju Khartude 9922526996
27 laugude hospital Dr. shubhangi shah 9822411371 laugudepmchospital@gmail.com
Dr. Parimal Kolhapure 9689937805
sangita ghatne 7776061106
leena marne 8208096924
amol - PC Operator 7030758999/9960353075
Mohan Benkar - PC Operator 9881813465
28 khedekar hospital, bopodi Dr. Swati badhiye sanjaygandhi615@gmail.com
Dr. vaishali brahme 9822871795
jyoti thorat 8308833185
usha bhoir 9423863240
29 sinhgad institute - vadgaon sheri Dr. seema mungle sinhgad.godawariccc@gmail.com
Dr. vaishali gore 9209241639
hemlata kulkarni 9881112657
Dalvi 9822607607
sangita raulkar 9226832225
30 NICMAR Dr.jayant kamble 9689917847 nicmar.balewadi@gmail.com
Dr. Ruchita Phatak 9765390202
pallavi jadhav 9309103773
sunanda salvi 9168085676
Pallavi - DEO 8308803592
31 Rakshak Nagar - Kharadi Dr. Swati Mali 9922539728 kharadi.center@gmail.com
ANUYA & APRNA 9145041994/9657869469
Rekha Kamble 9764158054
Anjali Pacharne 9370097824
aparna 8149370475
dipak sapkal 9923441469
Anuya - DEO 9145041994
32 Yewalewadi - Kondhwa, Sinhgad college Dr. Bacchhaw 9921238288 covidsinghagadkondhwa@gmail.com
Grurav Shinde 9922187174
Vishal Edke 8308344983
33 ITI Aundh Nitin Borhade 9960366936 ONLY QUARANTINE CENTER
Yogesh Ishte 9922948541
Sanjay Kumbhar 9623309976
34 Trinity Collage Hostel, Kondhwa Saswad Road Ramesh Kakade 9689931155 trinitycovid@gmail.com
Suchitra Kamble 9604459497
Dr. Wagh 9404225822
Shradha Kamble 7387600997
35 Marathwada Mitra Mandal -Engineering Collage Hostel पुरुषोत्तम भुतडा - उप अभियंता 9689931630 mcovidcentre@gmail.com
Ashwini 9823258639
36 S.M. Joshi Collage Hostel, Hadapsar प्रसाद भांगे - उप अभियंता 9689931733
37 Yerwada E Learning School Sonavane 9689901010 ONLY SWAB CENTER
Lokesh Lohot 9689938786/9923798098
38 savitri bai phule school - bhavani peth bhendwal 9922117611 ONLY SWAB CENTER
39 Bharat English School Ramesh Lande 9922487840 ONLY SWAB CENTER
Dr. Kaswa 9767003488
40 COEP CCC Dr. Gungol 9422322729 coepccc@gmail.com
Dr. Sunjekar 9975116307
41 Sant Dnyaneshwar CCC YERWADA Vijay Waidnade 8208874269 csantdyaneshwar@gmail.com
42 Bindu Madhav Thakre Hospital Gosavi Vasti Rajnikant Multani 9850404171
Shripad Chandne 9850772595
43 Mahatma Phule Swab Center Dr. Hema ONLY SWAB CENTER
44 Ganga Dham Fire Brigade/upper depo/dhankavadi center for Rapid test Jyoti Mankar 9689931788 ONLY SWAB CENTER
45 sharad chandra ji pawar bahu uddeshiy hall - dhankavadi - sahkar nagar ward office kamran shaikh 9689933322 for RTPCR
anish multani 9822386497
46 Divisonal Railway Hospital pune Raviraj Bulunge 7588638156 srdmostorespune@gmail.com
Dr. A.K.Mishra 7219613502
47 Sane guruji school Swab Center SAPNA GOSKONDA 9881727072
48 wanavadi swab center - vilasrao deshmukh school lakhan 7722086004
48 Ramchandra Bankar school CCC & SWAB CENTER anand jadhav 9067182417 newenglishcovid19@gmail.com
prasanna shevale 9673460505
Dr. neelam chunkhare 9922927580
tejas atre 8668649492 ramchandrabankarccc@gmail.com
49 KELEWADI SUNDAREABAI RAUT HOSPITAL - KOTHRU HEMANT FASGE 9309753157/ 9075016372 hospitalsundarabairaut.11.gmail.com
50 P.L.Deshpande udyan Bade - JE 9689931798 SWAB CENTER under sinhgad institute
51 Viman Nagar CCC Farooque patel
Vinod Jagtap 9767177098
Rohit Pawar 9850062908
Nilesh Kale 8087799316