मनपाच्या प्रत्येक खात्याच्या खर्चाची माहिती मिळणे बाबत.

मराठी
फाईलचे नाव: 
मनपाच्या प्रत्येक खात्याच्या खर्चाची माहिती मिळणे बाबत.
परिपत्रक दिनांक: 
गुरुवार, सप्टेंबर 3, 2020 - 16:00
अपलोड तारीख: 
गुरुवार, सप्टेंबर 3, 2020 - 15:55
गट निवडा: 
कर्मचारी