नागरीकांच्या /इतर संस्था यांचे तक्रारी व मागणी अर्ज

क्षेत्रिय आयुक्त (परिमंडळ २) माहे ऑक्टोबर २०१९

भवानीपेठ क्षेत्रिय कार्यालय MIS अहवाल (नागरिकांच्या तक्रारी )माहे सप्टेंबर २०१९

भवानीपेठ क्षेत्रिय कार्यालय MIS अहवाल(नागरिकांच्या तक्रारी) माहे जून २०१९

KOTHRUD BAVDHAN WARD OFFICE MONTH -JULY 2018

KOTHRUD BAVDHAN WARD OFFICE JUNE-2018

KOTHRUD-BAVDHAN WARD OFFICE MONTH MAY 2018

KOTHRUD BAVDHAN WARD OFFICE MONTH - APRIL.2018

भवानीपेठ क्षेत्रीय कार्यालय MIS अहवाल मार्च २०१८ नागरिकांच्या तक्रारी

KOTHRUD-BAVDHAN WARD OFFICE MONTH-MARCH 2018

ELECTION DEPARTMENT REPORT PERIOD DATED 01.08 .2020 TO 31.08.2020

Subscribe to RSS - नागरीकांच्या /इतर संस्था यांचे तक्रारी व मागणी अर्ज