विविध खात्याकडील पत्रे/खात्यांतर्गत पत्रे /सेवकांचे अर्ज

ELECTION DEPARTMENT REPORT PERIOD DATED 01.05.2020 to 31.05.2020.

शिवाजीनगर-घोलेरोड क्षेत्रिय कार्यालय मे २०२० - विविध खात्याकडील पत्रे/खात्यानांतर्गत पत्रे/सेवकांचे अर्ज

City Census date 08 05 2020

City Census date 07 04 2020

विविध खात्याकडील पत्रे/ खात्याअंतर्गत पत्रे / सेवकांचे अर्ज

शहर अभियंता कार्यालय - माहे जानेवारी २०२०