विविध खात्याकडील पत्रे/खात्यांतर्गत पत्रे /सेवकांचे अर्ज

शिवाजीनगर-घोलेरोड क्षेत्रिय कार्यालय ऑगस्ट २०२० - विविध खात्याकडील पत्रे/खात्यानांतर्गत पत्रे/सेवकांचे अर्ज

ELECTION DEPARTMENT REPORT PERIOD DATED 01.08.2020 TO 31.08.2020

विविध खात्याकडील पत्रे/ खात्याअंतर्गत पत्रे / सेवकांचे अर्ज मे २०२०

ELECTION DEPARTMENT REPORT PERIOD DATED 01.07.2020 TO 31.07.2020

शिवाजीनगर-घोलेरोड क्षेत्रिय कार्यालय जुलै २०२० - विविध खात्याकडील पत्रे/खात्यानांतर्गत पत्रे/सेवकांचे अर्ज