मुख्य लेखा व वित्त विभाग माहे फेब्रुवारी 2020 विविध खात्याकडील पत्रे/खात्यांतर्गत पत्रे/सेवकांचे अर्ज तक्रारी

महिना: 
मार्च, 2020
महिन्याच्या सुरुवातीस मागील शिल्लक प्रकरणे/ अर्ज: 
17
अहवालाच्या महिन्यात दाखल प्रकरणे: 
627
एकूण (रकाना ३+४): 
644
अहवाल्याच्या महिन्यात निकाली काढलेल्या प्रकरणांची संख्या: 
624
शिल्लक (प्रलंबित प्रकरणांची) संख्या: 
20

विभागाचे नाव निवडा: