अतिक्रमण /अनधिकृत बांधकाम निर्मुलन विभाग

(PM SVANidhi) योजने अंतर्गत फेरीवाला व्यवसायिकांचे ऑनलाईन फॉर्म भरताना ओळख पटविणेकामी १५ ‘मंत्रा मेक’ बायोमेट्रिक फिंगर प्रिंट स्कॅनर मशीन खरेदी करणे व १५ क्षेत्रीय कार्यालयामध्ये एजन्सी मार्फतच मशीन इनस्टॉलेशन करणे व देखभाल दुरुस्ती करणे.

मराठी

अतिक्रमण /अनधिकृत बांधकाम निर्मुलन विभाग - कार्यालयीन आदेश

मराठी

अतिक्रमण /अनधिकृत बांधकाम निर्मुलन विभाग - कार्यालयीन आदेश

Undefined

गणेशोत्सव २०२० - अतिक्रमण निर्मुलन विभागातील अधिकारी/सेवकांची संपर्क क्र. यादी

Undefined

गणेशोत्सव २०२० - मार्गदर्शक सूचना

Undefined

गणेशोत्सव २०२० - जाहीर आवाहन

Undefined

सहाय्यक अतिक्रमण निरीक्षक करार पद्धतीने नेमणुकीची पात्र, अपात्र, गट निहाय निवड यादी, प्रतीक्षा यादी व जादा यादी.

मराठी
Subscribe to RSS - अतिक्रमण /अनधिकृत बांधकाम निर्मुलन विभाग