औंध - बाणेर क्षेत्रिय कार्यालय

औंध बाणेर क्षेत्रीय कार्यालय बायोमेट्रिक रिपोर्ट माहे जुन २०२०

माहितीच्या अधिकारात दाखल अर्ज जून 2020

औंध बाणेर क्षेत्रीय कार्यालय मालमत्ता विवरण पत्र माहे मे २०२०

शासन संदर्भ परिपत्रक/कार्यालयीन परिपत्रक मे २०२०

विविध समित्यांचे ठरावावरील अभिप्राय मे २०२०