शिवाजीनगर-घोलेरोड क्षेत्रिय कार्यालय फेब्रुवारी २०२० विविध खात्याकडील पत्रे/खात्यानांतर्गत पत्रे/सेवकांचे अर्ज

महिना: 
मार्च, 2020
महिन्याच्या सुरुवातीस मागील शिल्लक प्रकरणे/ अर्ज: 
29
अहवालाच्या महिन्यात दाखल प्रकरणे: 
696
एकूण (रकाना ३+४): 
725
अहवाल्याच्या महिन्यात निकाली काढलेल्या प्रकरणांची संख्या: 
692
शिल्लक (प्रलंबित प्रकरणांची) संख्या: 
33