शिवाजीनगर-घोलेरोड क्षेत्रिय कार्यालय मे २०२० - विविध खात्याकडील पत्रे/खात्यानांतर्गत पत्रे/सेवकांचे अर्ज

महिना: 
जून, 2020
महिन्याच्या सुरुवातीस मागील शिल्लक प्रकरणे/ अर्ज: 
18
अहवालाच्या महिन्यात दाखल प्रकरणे: 
430
एकूण (रकाना ३+४): 
448
अहवाल्याच्या महिन्यात निकाली काढलेल्या प्रकरणांची संख्या: 
423
शिल्लक (प्रलंबित प्रकरणांची) संख्या: 
35
एक महिन्यातील: 
5
तीन महिन्यातील: 
2
दोन महिन्यातील: 
3
तीन महिन्या पेक्षा जास्त: 
0