खासगी हॉस्पिटल्समधील कोविड उपचारांचे दर निश्चित

Hospital Rate
वॉर्डमधील नियमित विलगीकरण प्रती दिवस
अ वर्ग शहरांसाठी ४००० रुपये
ब वर्ग शहरांसाठी ३००० रुपये
क वर्ग शहरांसाठी २४०० रुपये
व्हेंटीलेटरसह आयसीयू व विलगीकरण प्रती दिवस
अ वर्ग शहरांसाठी ९००० रुपये
ब वर्ग शहरांसाठी ६७०० रुपये
क वर्ग शहरांसाठी ५४०० रुपये
केवळ आयसीयू व विलगीकरण प्रती दिवस
अ वर्ग शहरांसाठी ७५०० रुपये
ब वर्ग शहरांसाठी ५५०० रुपये
क वर्ग शहरांसाठी ४५०० रुपये


समाविष्ट :
आवश्यक देखरेख, नर्सिंग, चाचण्या, औषधे, बेड्सचा खर्च, जेवण.
समाविष्ट नाही :
मोठ्या चाचण्या व तपासणी, उच्च पातळीवरची औषधे.

कोविड चाचणीचा खर्च निश्चित केलेल्या दराप्रमाणे.


अ वर्ग शहरांत : मुंबई तसेच महानगर क्षेत्र (भिवंडी, वसई-विरार वगळून), पुणे तसेच पुणे महानगर क्षेत्र, नागपूर (नागपूर मनपा, दिगडोह, वाडी).
ब वर्ग शहरांत : नाशिक, संभाजीनगर, अमरावती, भिवंडी, सोलापूर, कोल्हापूर, वसई-विरार, मालेगाव,नांदेड, सांगली.
क वर्ग भागात : अ आणि ब वर्ग शहरांव्यतिरिक्त इतर सर्व जिल्हा मुख्यालये यांचा अंतर्भाव करण्यात आला आहे.