मनपा - वैद्यकीय शिक्षण ट्रस्ट

भारतरत्न अटलबिहारी वाजपेयी वैद्यकीय महाविद्यालय व अध्यापन रुग्णालय

डॉ. नायडू हॉस्पिटल, प्लॉट नंबर 98, पुणे महानगरपालिका, संगमवाडी, शिवाजीनगर, पुणे - ४११००१. border="0"

 

(पुणे मनपा - वैद्यकीय शिक्षण ट्रस्ट ) - उच्चस्तरीय कार्यकारिणी समिति 

अ.क्रं. नावे व पत्ता पद व्यवसाय राष्ट्रीयत्त्व
१. श्री. मुरलीधर किसन मोहोळ
स.नं. १२३/ए, रामकृपा अपार्टमेंट, रामबाग कॉलनी, बेडेकर गणपती मंदिर जवळ, पौड रोड, कोथरूड, पुणे ४११०३८.
अध्यक्ष पदसिद्ध महापौर शेती, व्यावसायिक भारतीय
२. सौ.सरस्वती किशोर शेंडगे
२२९/१, मनीषा सोसायटी, मिलिटरी बॉइज होस्टेल मागे, पर्वती, पुणे ४११००९
सदस्य पदसिद्ध उपमहापौर समाजसेवा भारतीय
३. श्री. हेमंत नारायण रासने
१४३, बी. आर. कॉम्प्लेक्स, दगडूशेठ गणपती मागे, शिवाजी रोड, बुधवार पेठ, पुणे ४११००२.
सदस्य पदसिद्ध स्थायी समिती अध्यक्ष व्यवसायिक भारतीय
४. मा. गणेश बिडकर
सोमवार पेठ, पुणे.
सदस्य पदसिद्ध सभागृह नेता व्यवसायिक भारतीय
५. सौ. दीपाली प्रदीप धुमाळ
स. न. १३१/२/अ, कृष्णाई ,राजयोग सोसायटी ,गणपती मंदिर जवळ ,वारजे ,पुणे ४११०५८
सदस्य पदसिद्ध विरोधी पक्ष नेते व्यवसायिक भारतीय
६. मा. उल्हास उर्फ आबा वसंतराव बागुल
शिवदर्शन, नलिनी निवास, मुक्तांगण शाळेजवळ, पुणे -०९.
गटनेते (काँग्रेस) व्यवसायिक भारतीय
७. मा. पृथ्वीराज शशिकांत सुतार
शिवतीर्थ, माधवबाग सोसायटी,शिवतीर्थ नगर, कोथरूड, पुणे-३८.
गटनेते (शिवसेना) व्यवसायिक भारतीय
८. मा. सौ. सुनीता परशुराम वाडेकर
कुंदन हेरिटेज, भाऊ पाटील रोड, पुणे-मुंबई रोड, बोपोडी, पुणे-३.
गटनेते (आर. पी. आय.) व्यवसायिक भारतीय
९. मा. वसंत कृष्णा मोरे
रो हाऊस नं.१, कृष्णलीला निवास, तलाठी ऑफिस समोर, कात्रज, पुणे-४६.
गटनेते (मनसे) व्यवसायिक भारतीय
१०. मा. सौ. अश्विनी डॅनियल लांडगे
स.नं.२, मदर तेरेसा नगर, गाडीतळ, येरवडा, पुणे-६.
गटनेते (ए.आय.एम.आय.एम.) व्यवसायिक भारतीय
११. श्रीमती उल्का कळसकर
बिल्डिंग नं.ए.६, फ़्लॅट नं. ३, सई नगर को.ऑप.हौ.सो., सिंहगड रोड, पुणे-३०.
मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी नोकरी भारतीय
१२. श्री. विक्रम कुमार (भा.प्र.से)
कमिशनर बंगला, गणेशखिंड रोड ,पाषाण ,पुणे ४११०२१
सदस्य पदसिद्ध महानगरपालिका-आयुक्त नोकरी भारतीय
१३. श्रीमती रुबल प्रखर अग्रवाल (भा.प्र.से)
अतिरिक्त महापालिका आयुक्त ,पुणे महानगरपालिका, एवाटर वर्क्स कम्पाउन्ड स्वारगेट,पुणे ४११ ००९
सचिव पद सिद्ध अति महा आयुक्त नोकरी भारतीय
१४. श्री. सुनील इंदलकर
दुसरा मजला , सामान्य प्रशासन विभाग, मुख्य इमारत, पुणे महानगरपालिका.
सदस्य पद सिद्ध उप आयुक्त (सा. प्र) नोकरी भारतीय
१५. डॉ. आशिष हिरालाल भारती
तिसरा मजला, आरोग्य विभाग, मुख्य इमारत, पुणे महानगरपालिका.
आरोग्य अधिकारी नोकरी भारतीय

 

 

 

 

अ.क्रं. तारीख विषय नागरिकांच्या पाहण्यासाठी / डाउनलोड करण्यासाठी पीडीएफला सहाय्य करणे
१. २८-ऑगस्ट-२०१७ मनपा ठराव डाउनलोड pdf
२. २६-मे-२०२० वैद्यकीय ट्रस्ट स्थापना परवानगी डाउनलोड pdf
३. १०-जुलै-२०२० ट्रस्ट नोंदणी प्रमाणपत्र डाउनलोड pdf
४. २७-जुलै-२०२० पुणे महानगरपालिका वैद्यकीय व शैक्षणिक ट्रस्ट (पीएमसी-एमईटी) डाउनलोड pdf
५. १३-ऑगस्ट -२०२० नोंदणी प्रमाणपत्र.पीडीएफ डाउनलोड pdf
६. ०३-नोव्हेंबर -२०२० PMC_undertaking 1.pdf डाउनलोड pdf
७. ०३-नोव्हेंबर -२०२० PMC_undertaking 2.pdf डाउनलोड pdf
८. ०६-नोव्हेंबर -२०२० PMC-PMC MET_Consortium Agreement_6 Nov 2020.pdf डाउनलोड pdf
९. ११-नोव्हेंबर -२०२० महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ, नाशिक डाउनलोड pdf
१०. १३-नोव्हेंबर -२०२० मेडिकल कॉलेजसंदर्भात स्टार्ट अप.पीडीएफ डाउनलोड pdf