Quick Links

Array

मुख्य उद्देश

शासकीय नियमांनुसार पुणे महानगरपालिकेचा लेखाजोखा अद्ययावत करणे, संस्थेच्या आर्थिक स्थितीकडे लक्ष ठेवणे, शासकीय नियम, अटी आणि ठरावांनुसार डॉकेट्स/फाईल्सची तपासणी करणे ही विभागाची प्रमुख उद्दिष्टे आहेत.

जबाबदाऱ्या 

आमच्या विभागाकडे महाराष्ट्र महापालिका कायद्यातील कलम ९५, ९६ आणि १०० नुसार अनुक्रमे महापालिका आयुक्त, स्थायी समिती आणि सर्वसाधारण सभा यांचा अर्थसंकल्प बनविण्याची प्रमुख जबाबदारी आहे. 

विभाग माहिती

खाते प्रमुख

खाते प्रमुखाचे नाव: श्रीमती उल्का कळसकर

पदनाम: मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी

ई-मेल आयडी: ulka.kalaskar@punecorporation.org

मोबाइल क्रमांक: +91 9689931986

आईटी नोडल ऑफिसर

नोडल ऑफिसरच नाव: श्रीमती. मिनाक्षी कांबळे

पदनाम: लिपिक टंकलेखक

ई-मेल आयडी:

मोबाइल क्रमांक: +91 9423562546

आईटी नोडल ऑफिसर

नोडल ऑफिसरच नाव: श्रीमती. श्रद्धा घडशी

पदनाम: कनिष्ठ लिपिक

ई-मेल आयडी:

मोबाइल क्रमांक: +91 9823785831

विभागाची माहिती

विभाग पत्ता:

दूरध्वनी क्रमांक:

ई-मेल आयडी:

image