Additional Municipal Commissioner (General) Date 05.05.2020

महिना: 
मे, 2020
महिन्याच्या सुरुवातीस मागील शिल्लक प्रकरणे/ अर्ज: 
0
अहवालाच्या महिन्यात दाखल प्रकरणे: 
800
एकूण (रकाना ३+४): 
800
अहवाल्याच्या महिन्यात निकाली काढलेल्या प्रकरणांची संख्या: 
800
शिल्लक (प्रलंबित प्रकरणांची) संख्या: 
0
एक महिन्यातील: 
800
तीन महिन्यातील: 
0
दोन महिन्यातील: 
0
तीन महिन्या पेक्षा जास्त: 
0

प्रतिक्रिया

.