Select Sub Departments

अपील उपसमिती

उद्देश:महापालिका अधिकारी आणि नोकरदारांच्या अपील निश्चित करणे आणि त्यासंबंधी प्रक्रियांचा अहवाल स्थायी समितीमोर सादर करणे

सदस्य नाव

  • श्री. आलकुंटे आनंद आण्णा अध्यक्ष, अपिल उपसमिती
  • सौ. खाडे निलिमा दत्तात्रय अपिल उपसमिती सदस्य
  • श्री. टिंगरे अनिल वसंतराव अपिल उपसमिती सदस्य
  • सौ. टिंगरे रेखा चंद्रकांत अपिल उपसमिती सदस्य
  • श्री. तुपे मारूती शिवाजी अपिल उपसमिती सदस्य
  • श्री. बराटे राजाभाऊ किसन अपिल उपसमिती सदस्य
  • श्री. बागवे अविनाश रमेश अपिल उपसमिती सदस्य
  • सौ. वैरागे कविता भारत अपिल उपसमिती सदस्य