Select Sub Departments

लेखापरीक्षण उपसमिती

उद्देश:मुख्य लेखापरीक्षकासाठी प्रश्न निश्चित करणे व त्यासंबंधी प्रक्रियांचा अहवाल स्थायी समितीकडे सादर करणे

सदस्य नाव

  • तापकिर वर्षा विलास अध्यक्षा, लेखापरीक्षण उपसमिती
  • ओसवाल बाळा उर्फ प्रमोद प्रेमचंद सदस्य, लेखापरीक्षण उपसमिती
  • गलांडे सुनिता सदस्य, लेखापरीक्षण उपसमिती
  • सौ. देशपांडे मानसी मनोज सदस्य, लेखापरीक्षण उपसमिती
  • श्री. महेश नरसिंग वाबळे सदस्य, लेखापरीक्षण उपसमिती
  • श्री. गायकवाड सुनील जयवंत सदस्य, लेखापरीक्षण उपसमिती
  • श्रीमती. राजगुरू लताबाई दयाराम सदस्य, लेखापरीक्षण उपसमिती