जलद दुवे

Overview & Functioning

नगरसेवक छायाचित्र:
नगरसेवकाचे नाव: सुनिता परशुराम वाडेकर
समितीचे नाव:
मुख्य सभा
प्रभागाचे नाव:
०८ - औंध - बोपोडी
जागा:
पत्ता:
कुंदन हेरिटेज, बोपोडी, पुणे.
फोन नंबर:
9881319158/8888837777
ई-मेल आयडी:
नगरसेवक छायाचित्र:
नगरसेवकाचे नाव: सायकर स्वप्नाली प्रल्हाद
समितीचे नाव:
मुख्य सभा
प्रभागाचे नाव:
०९ - बाणेर - बालेवाडी - पाषाण
जागा:
पत्ता:
स.नं.128/10, राम इंदू पार्क, बाणेर, पुणे.45 
फोन नंबर:
9850998577
ई-मेल आयडी:
नगरसेवक छायाचित्र:
नगरसेवकाचे नाव: अर्चना मधुकर मुसळे
समितीचे नाव:
मुख्य सभा
प्रभागाचे नाव:
०८ - औंध - बोपोडी
जागा:
पत्ता:
सी.बी.2, क्लेरिओन पार्क, पेट्रोल पंपाजवळ, रोड, पुणे.7
फोन नंबर:
9422001202/8600106464
ई-मेल आयडी:
नगरसेवक छायाचित्र:
नगरसेवकाचे नाव: ज्योती गणेश कळमकर
समितीचे नाव:
मुख्य सभा
प्रभागाचे नाव:
०९ - बाणेर - बालेवाडी - पाषाण
जागा:
पत्ता:
स.नं.87,श्रीनाथनगर, गणराज निवास, बाणेर, पुणे.
फोन नंबर:
96004112424
ई-मेल आयडी:
नगरसेवक छायाचित्र:
नगरसेवकाचे नाव: अमोल रतन बालवडकर
समितीचे नाव:
मुख्य सभा
प्रभागाचे नाव:
०९ - बाणेर - बालेवाडी - पाषाण
जागा:
पत्ता:
ब - 103, पर्ल, बालेवाडी, पुणे.
फोन नंबर:
8888000009
ई-मेल आयडी:
नगरसेवक छायाचित्र:
नगरसेवकाचे नाव: बंडू उर्फ प्रकाश ज्ञानोबा ढोरे
समितीचे नाव:
मुख्य सभा
प्रभागाचे नाव:
०८ - औंध - बोपोडी
जागा:
पत्ता:
घर नं.49, दूध डेअरीजवळ, बोपोडी गाव, पुणे.20
फोन नंबर:
ई-मेल आयडी:
नगरसेवक छायाचित्र:
नगरसेवकाचे नाव: बाबुराव दत्तोबा चांदेरे
समितीचे नाव:
मुख्य सभा
प्रभागाचे नाव:
०९ - बाणेर - बालेवाडी - पाषाण
जागा:
पत्ता:
दत्तकृपा, स.नं.87/5, प्लॉट नं.6, वीरभद्रनगर, बाणेर, पुणे.
फोन नंबर:
9922511010
ई-मेल आयडी:
माहिती लवकरच उपलब्ध करून देण्यात येईल.

Important Contact Information

Swach helpline

108

Hotline Number

01234567

Monitoring and Feedback

18000000

PMC Sanitation Department Officials

0202000000

SWM Officials / Ward Sanitary Inspector

42424242
image