Quick Links

Overview & Functioning

शहराचा चौफेर विकास साध्य करताना उत्कृष्ट सभागृहे, सांस्कृतिक केंद्रे आणि शाळा, ग्रंथालये, प्रदर्शने तसेच इतर शैक्षणिक उपक्रमांसाठी मुबलक जागा उपलब्ध असायला हवी. सामाजिक, सांस्कृतिकदृष्ट्या कार्यक्षम आणि प्रगतीशील असलेले पुणे शहर याबाबतीत आघाडीवर आहे. पुणे महानगरपालिकेच्या भवन रचना विभागामार्फत नागरी स्थानिक संस्थेच्या मुलभूत अभियांत्रिकी सेवा हाताळल्या जातात. शहरात प्राथमिक शिक्षण सुविधा, नागरी सांस्कृतिक सुविधा, अभ्यास मंडळे, समाज कल्याण केंद्र, जलतरण तलाव आणि क्रीडा संकुलांचे बांधकाम तसेच सध्या उपलब्ध सुविधांच्या देखभालीचे कामकाज पाहिले जाते.

पुणे महानगरपालिकेचा अधिक्षक अभियंता भवन रचना विभागाचा प्रमुख असतो. त्याच्यावर अतिरिक्त महापालिका आयुक्त(स्थावर) यांचे नियंत्रण असते. विभागातर्फे वार्षिक अर्थसंकल्पातील तरतुदींनुसार महापालिकेच्या राखीव जागा, अधिग्रहण करण्यात आलेल्या जागा , सुखसोयींसाठी मोकळ्या जागांचा विकास केला जातो.

DEPARTMENT INFORMATION

HOD's Note
Key contact

खाते प्रमुख

खाते प्रमुखाचे नाव: श्री. शिवाजी लंके

पदनाम: अधिक्षक अभियंता

ई-मेल आयडी: shivaji.lanke@punecorporation.org

मोबाइल क्रमांक: +91 9689931270

आईटी नोडल ऑफिसर

नोडल ऑफिसरच नाव: श्री. उपेंद्र वैद्य

पदनाम: उप अभियंता

ई-मेल आयडी:

मोबाइल क्रमांक: +91 9689931476

विभागाची माहिती

विभाग पत्ता: Pune Municipal Corporation, Shivaji Nagar, Pune - 411005 Ph No - 25501155

दूरध्वनी क्रमांक:

ई-मेल आयडी: Bhavan@punecorporation.org

Public Disclosure
Key Documents
image