जलद दुवे

Overview & Functioning

नगरसेवक छायाचित्र:
नगरसेवकाचे नाव: विजयालक्ष्मी मोतीलाल हरिहर
समितीचे नाव:
मुख्य सभा
प्रभागाचे नाव:
१८ - खडकमाळ आळी - म. फुले पेठ
जागा:
पत्ता:
596, गंज पेठ, पुणे.
फोन नंबर:
9422323968
ई-मेल आयडी:
नगरसेवक छायाचित्र:
नगरसेवकाचे नाव: लक्ष्मी उदयकांत आंदेकर
समितीचे नाव:
मुख्य सभा
प्रभागाचे नाव:
१७ - रास्ता पेठ - रविवार पेठ
जागा:
पत्ता:
9/1, नाना पेठ, रिध्दीसिध्दी अपार्टमेंट डोके तालीमच्या पाठीमागे, पुणे.
फोन नंबर:
8657867070
ई-मेल आयडी:
नगरसेवक छायाचित्र:
नगरसेवकाचे नाव: अविनाश रमेश बागवे
समितीचे नाव:
मुख्य सभा
प्रभागाचे नाव:
१९ - लोहियानगर - कासेवाडी
जागा:
पत्ता:
592, कासेवाडी, भवानी पेठ, पुणे.42
फोन नंबर:
02026434838/9822015712
ई-मेल आयडी:
नगरसेवक छायाचित्र:
नगरसेवकाचे नाव: आरती सचिन कोंढरे
समितीचे नाव:
मुख्य सभा
प्रभागाचे नाव:
१८ - खडकमाळ आळी - म. फुले पेठ
जागा:
पत्ता:
89, महात्मा फुले पेठ, पुणे.
फोन नंबर:
9923384031
ई-मेल आयडी:
नगरसेवक छायाचित्र:
नगरसेवकाचे नाव: सुलोचना तेजेंद्र कोंढरे
समितीचे नाव:
मुख्य सभा
प्रभागाचे नाव:
१७ - रास्ता पेठ - रविवार पेठ
जागा:
पत्ता:
56, भवानी पेठ, कोंढरे गल्ली, पुणे.
फोन नंबर:
8888881818
ई-मेल आयडी:
नगरसेवक छायाचित्र:
नगरसेवकाचे नाव: लडकत मनिषा संदीप
समितीचे नाव:
मुख्य सभा
प्रभागाचे नाव:
१९ - लोहियानगर - कासेवाडी
जागा:
पत्ता:
275, भवानी पेठ,सापिका पथ, पुणे.42
फोन नंबर:
9422007275
ई-मेल आयडी:
नगरसेवक छायाचित्र:
नगरसेवकाचे नाव: आंदेकर वनराज सुर्यकांत
समितीचे नाव:
मुख्य सभा
प्रभागाचे नाव:
१७ - रास्ता पेठ - रविवार पेठ
जागा:
पत्ता:
21, नाना पेठ, डोके तालीम, पुणे
फोन नंबर:
9975249994/9890896370
ई-मेल आयडी:
नगरसेवक छायाचित्र:
नगरसेवकाचे नाव: पाटील अर्चना तुषार
समितीचे नाव:
मुख्य सभा
प्रभागाचे नाव:
१९ - लोहियानगर - कासेवाडी
जागा:
पत्ता:
367, भवानी पेठ, अनंत निवास, पुणे.
फोन नंबर:
8446861777
ई-मेल आयडी:
नगरसेवक छायाचित्र:
नगरसेवकाचे नाव: अजय पांडुरंग खेडेकर
समितीचे नाव:
मुख्य सभा
प्रभागाचे नाव:
१८ - खडकमाळ आळी - म. फुले पेठ
जागा:
पत्ता:
579, घोरपडे पेठ, लक्ष्मी नारायण बिल्डिंग
फोन नंबर:
8957575757/9822575757
ई-मेल आयडी:
नगरसेवक छायाचित्र:
नगरसेवकाचे नाव: रफिक अब्दुल रहीम शेख
समितीचे नाव:
मुख्य सभा
प्रभागाचे नाव:
१९ - लोहियानगर - कासेवाडी
जागा:
पत्ता:
389/बी, नानेशा कॉर्नर सोसा, पूना कॉलेजसमोर, पुणे.42 
फोन नंबर:
9822596232
ई-मेल आयडी:
नगरसेवक छायाचित्र:
नगरसेवकाचे नाव: सम्राट अभय थोरात
समितीचे नाव:
मुख्य सभा
प्रभागाचे नाव:
१८ - खडकमाळ आळी - म. फुले पेठ
जागा:
पत्ता:
332, गुरूवार पेठ, थोरातवाडा, पुणे.
फोन नंबर:
9823024646
ई-मेल आयडी:
नगरसेवक छायाचित्र:
नगरसेवकाचे नाव: धनवडे विशाल गोरख
समितीचे नाव:
मुख्य सभा
प्रभागाचे नाव:
१७ - रास्ता पेठ - रविवार पेठ
जागा:
पत्ता:
275, नाना पेठ, पुणे.
फोन नंबर:
9923585151/9923804141
ई-मेल आयडी:
माहिती लवकरच उपलब्ध करून देण्यात येईल.

Important Contact Information

Swach helpline

108

Hotline Number

01234567

Monitoring and Feedback

18000000

PMC Sanitation Department Officials

0202000000

SWM Officials / Ward Sanitary Inspector

42424242
image