जलद दुवे

Overview & Functioning

नगरसेवक छायाचित्र:
नगरसेवकाचे नाव: कविता भारत वैरागे
समितीचे नाव:
मुख्य सभा
प्रभागाचे नाव:
२८ - सॅलीसबरी पार्क - महर्षी नगर
जागा:
पत्ता:
429/30,डायस प्लॉट, गुलटेकडी, पुणे.37
फोन नंबर:
9890797776
ई-मेल आयडी:
नगरसेवक छायाचित्र:
नगरसेवकाचे नाव: साठे वर्षा भीमा
समितीचे नाव:
मुख्य सभा
प्रभागाचे नाव:
३७ - अप्पर सुपर इंदिरा नगर
जागा:
पत्ता:
स.नं.18/5, कमलदर्शन सोसा,सुखसागरनगर, पुणे.48
फोन नंबर:
7875841933
ई-मेल आयडी:
नगरसेवक छायाचित्र:
नगरसेवकाचे नाव: अनुसया अभिमान चव्हाण
समितीचे नाव:
मुख्य सभा
प्रभागाचे नाव:
३६ - मार्केट यार्ड - लोअर इंदिरा नगर
जागा:
पत्ता:
570, आंबेडकरनगर झोपडपट्टी, मार्केट यार्ड,पुणे.37
फोन नंबर:
9623850896
ई-मेल आयडी:
नगरसेवक छायाचित्र:
नगरसेवकाचे नाव: धाडवे रूपाली दिनेश
समितीचे नाव:
मुख्य सभा
प्रभागाचे नाव:
३७ - अप्पर सुपर इंदिरा नगर
जागा:
पत्ता:
बी-9, रूम नं.21, अप्पर इंदिरानगर, व्ही.आय.टी.कॉलेज, पुणे.37
फोन नंबर:
9527594942
ई-मेल आयडी:
नगरसेवक छायाचित्र:
नगरसेवकाचे नाव: राजेंद्र यशवंत शिळीमकर
समितीचे नाव:
मुख्य सभा
प्रभागाचे नाव:
३६ - मार्केट यार्ड - लोअर इंदिरा नगर
जागा:
पत्ता:
बी.7, रॉयल आर्केड, पुणे सातारा रोड शंकर महाराज मठाजवळ, पुणे.43
फोन नंबर:
8087823737
ई-मेल आयडी:
नगरसेवक छायाचित्र:
नगरसेवकाचे नाव: श्रीनाथ यशवंत भिमाले
समितीचे नाव:
मुख्य सभा
प्रभागाचे नाव:
२८ - सॅलीसबरी पार्क - महर्षी नगर
जागा:
पत्ता:
सिटी स.नं.432-बी, गुरूवार पेठ, भिमाले सभागृह, पुणे.
फोन नंबर:
9822291820
ई-मेल आयडी:
नगरसेवक छायाचित्र:
नगरसेवकाचे नाव: ओसवाल बाळा उर्फ प्रमोद प्रेमचंद
समितीचे नाव:
मुख्य सभा
प्रभागाचे नाव:
३७ - अप्पर सुपर इंदिरा नगर
जागा:
पत्ता:
203/204, बी-2, लेक टाऊन सोसा, कात्रज, पुणे.46
फोन नंबर:
02026963737/9422089978
ई-मेल आयडी:
नगरसेवक छायाचित्र:
नगरसेवकाचे नाव: मानसी मनोज देशपांडे
समितीचे नाव:
मुख्य सभा
प्रभागाचे नाव:
३६ - मार्केट यार्ड - लोअर इंदिरा नगर
जागा:
पत्ता:
प्लॉट नं.8, जनता गृह निर्मिती संस्था, बिबवेवाडी, पुणे.37
फोन नंबर:
9689930952
ई-मेल आयडी:
नगरसेवक छायाचित्र:
नगरसेवकाचे नाव: राजश्री अविनाश शिळीमकर
समितीचे नाव:
मुख्य सभा
प्रभागाचे नाव:
२८ - सॅलीसबरी पार्क - महर्षी नगर
जागा:
पत्ता:
84/666,महर्षीनगर, संत नामदेव शाळेजवळ, पुणे.37
फोन नंबर:
9422000465
ई-मेल आयडी:
नगरसेवक छायाचित्र:
नगरसेवकाचे नाव: सुनील ज्ञानदेव कांबळे
समितीचे नाव:
मुख्य सभा
प्रभागाचे नाव:
३६ - मार्केट यार्ड - लोअर इंदिरा नगर
जागा:
पत्ता:
54 एचपी/855, लोहियानगर, गंज पेठ, पुणे.
फोन नंबर:
9657453726/9822413993
ई-मेल आयडी:
नगरसेवक छायाचित्र:
नगरसेवकाचे नाव: प्रविण माणिकचंद चोरबेले
समितीचे नाव:
मुख्य सभा
प्रभागाचे नाव:
२८ - सॅलीसबरी पार्क - महर्षी नगर
जागा:
पत्ता:
692-बी, मयूर अपार्टमेंट,बिबवेवाडी रोड, पुणे.37
फोन नंबर:
9822018661/9689910046
ई-मेल आयडी:
माहिती लवकरच उपलब्ध करून देण्यात येईल.

Important Contact Information

Swach helpline

108

Hotline Number

01234567

Monitoring and Feedback

18000000

PMC Sanitation Department Officials

0202000000

SWM Officials / Ward Sanitary Inspector

42424242
image