City Census date 07 04 2020

महिना: 
एप्रिल, 2020
महिन्याच्या सुरुवातीस मागील शिल्लक प्रकरणे/ अर्ज: 
0
अहवालाच्या महिन्यात दाखल प्रकरणे: 
85
एकूण (रकाना ३+४): 
85
अहवाल्याच्या महिन्यात निकाली काढलेल्या प्रकरणांची संख्या: 
85
शिल्लक (प्रलंबित प्रकरणांची) संख्या: 
0

विभागाचे नाव निवडा: