Select Sub Departments

शहर सुधारणा समिती सदस्य

उद्देश

 • शहर अभियंता विभाग आणि त्यासंबंधी सर्व प्रश्न
 • रस्ते, इमारती, पाणीपुरवठा, पार्क आणि उद्याने, अग्निशमन आणि अभियांत्रिकी विभागाशी संबंधित सर्व प्रश्न
 • सार्वजनिक सुरक्षेसंदर्भातील सर्व प्रश्न
 • झालेल्या सर्व कामांचे परीक्षण आणि आवश्यक असेल तेव्हा आयुक्तांना अहवाल देणे
 • शहराची सर्वसाधारण पातळीवरील सुधारणा, मास्टर प्लॅन, टी.पी. स्कीम्स, औद्योगिक वसाहत, घरकुल योजनांसंदर्भातील सर्व प्रश्न
 • झोपडपट्टी सुधारणा, झोपडपट्टीधारक, गृहनिर्माण व सामाजिक कल्याणसंबंधी सर्व प्रश्न

सदस्य नाव

 • श्री. प्रसन्न घनश्याम जगताप अध्यक्ष, शहर सुधारणा समिती
 • सौ. सावंत शितल अजय  उपाध्यक्ष, शहर सुधारणा समिती
 • श्री. घोगरे धनराज बाबुराव शहर सुधारणा समिती सदस्य
 • श्री. अजय पांडुरंग खेडेकर  शहर सुधारणा समिती सदस्य
 • श्रीमती. अश्‍विनी किशोर पोकळे शहर सुधारणा समिती सदस्य
 • सौ. कालिंदा मुरलीधर पुंडे शहर सुधारणा समिती सदस्य
 • सौ. वरपे अल्पना गणेश  शहर सुधारणा समिती सदस्य
 • श्री. आनंद रमेश रिठे  शहर सुधारणा समिती सदस्य
 • सौ. चाँदबी हाजी नदाफ  शहर सुधारणा समिती सदस्य
 • श्री. गायकवाड प्रदीप मच्छिन्द्र  शहर सुधारणा समिती सदस्य
 • श्री. ढोरे गणेश बाळासो  शहर सुधारणा समिती सदस्य
 • सौ. हेमलता निलेश मगर  शहर सुधारणा समिती सदस्य
 • श्री. अँड. अविनाश राज साळवे  शहर सुधारणा समिती सदस्य