समिती निर्णय

समितीचे नाव विषय तारीख
मुख्य सभा Oct 2021 Purawani Karyaptrika ऑक्टोबर 18, 2021
मुख्य सभा Oct 2021.pdf 8.10.2021 ऑक्टोबर 14, 2021
स्थायी समिती Standing Karyapatrika 18 Oct 21 ऑक्टोबर 13, 2021
मुख्य सभा Khas Sabha 12.10.2021 ऑक्टोबर 11, 2021
स्थायी समिती Standing Karyapatrika 12 Oct 21 ऑक्टोबर 8, 2021
स्थायी समिती Standing Karyapatrika 5 Oct 21 ऑक्टोबर 1, 2021
स्थायी समिती Standing Karyapatrika 30 Sep 21 सप्टेंबर 28, 2021
मुख्य सभा Mukhya Sabha Sept 2021 Dakhal Vishay Karypatrika सप्टेंबर 20, 2021
स्थायी समिती Standing Karyapatrika 20 Sep 21 सप्टेंबर 17, 2021
नाव समिती Name Samiti 16.9.2021 सप्टेंबर 14, 2021
मुख्य सभा Mukhya Sabha Sept 2021 Tahakub Sabha Takta सप्टेंबर 13, 2021
मुख्य सभा Mukhya Sabha september 2021 सप्टेंबर 13, 2021
स्थायी समिती Standing Dakhal Vishay 31Aug 21 सप्टेंबर 9, 2021
स्थायी समिती Standing Dakhal Vishay 18 Aug 21 सप्टेंबर 9, 2021
स्थायी समिती Standing Dakhal Vishay 10 Aug 21 सप्टेंबर 9, 2021
स्थायी समिती Standing Dakhal Vishay 3 Aug 21 सप्टेंबर 9, 2021
स्थायी समिती Standing Karyapatrika 14 Sep 21 सप्टेंबर 9, 2021
स्थायी समिती Standing Karyapatrika 7 Sep 21 सप्टेंबर 3, 2021
नाव समिती Name Samiti 6.9.2021 सप्टेंबर 2, 2021
स्थायी समिती Standing karyapatrika 31 Aug 21 ऑगस्ट 27, 2021
स्थायी समिती Standing Karyapatrika 24 Aug 21 ऑगस्ट 20, 2021
मुख्य सभा August 2021 Dakhal Karun Ghetalele Vishay Pariptrak ऑगस्ट 20, 2021
स्थायी समिती Standing Dakhal Vishay 27 July 21 ऑगस्ट 18, 2021
स्थायी समिती Standing Dakhal Vishay 19 July 21 ऑगस्ट 18, 2021
स्थायी समिती Standing Dakhal Vishay 13 July 21 ऑगस्ट 18, 2021
स्थायी समिती Standing Dakhal Vishay 6 July 21 ऑगस्ट 18, 2021
स्थायी समिती Standing Karyapatrika 18 Aug 21 ऑगस्ट 13, 2021
मुख्य सभा Mukhya Sabha August 21 ऑगस्ट 9, 2021
मुख्य सभा Mukhya Sabha August 21 Information Takta ऑगस्ट 9, 2021
स्थायी समिती Standing Karyapatrika 10 Aug 21 ऑगस्ट 9, 2021
स्थायी समिती Standing Karyapatrika 3 Aug 21 जुलै 30, 2021
मुख्य सभा Mukhya Sabha July 2021Dakhal Karun Ghetale Vishay जुलै 29, 2021
मुख्य सभा 30 July 2021 Paryavaran Khas Sabha जुलै 27, 2021
स्थायी समिती Standing Karyapatrika 27 July 21 जुलै 23, 2021
स्थायी समिती Standing Karyapatrika 19 July 21 जुलै 15, 2021
मुख्य सभा 15.7.2021Khas Sabha जुलै 13, 2021
मुख्य सभा Mukhya sabha Julley 2021 जुलै 13, 2021
स्थायी समिती Standing Dakhal Vishay 29 June 21 जुलै 9, 2021
स्थायी समिती Standing Dakhal Vishay 22 June 21 जुलै 9, 2021
स्थायी समिती Standing Dakhal Vishay 15 June 21 जुलै 9, 2021
स्थायी समिती Standing Dakhal Vishay 8 June 21 जुलै 9, 2021
स्थायी समिती Standing Dakhal Vishay 1 June 21 जुलै 9, 2021
स्थायी समिती Standing Karyapatrika 13 July 21 जुलै 9, 2021
स्थायी समिती Standing Karyapatrika 6 July 21 जुलै 2, 2021
मुख्य सभा Mukhya Sabha Julley @ Tahakub Information Takta जून 30, 2021
स्थायी समिती Standing Karyapatrika 29 June 21 जून 25, 2021
स्थायी समिती Standing Karyapatrika 22 June 21 जून 18, 2021
स्थायी समिती Standing Dakhal Vishay 25 May 21 जून 17, 2021
स्थायी समिती Standing Dakhal Vishay 18 May 21 जून 17, 2021
स्थायी समिती Standing Dakhal Vishay 18 May 21 जून 17, 2021

पाने