समिती निर्णय

फाईलचे नाव तारीख
Standing karyapatrika 14 July 20 जुलै 9, 2020
Standing karyapatrika 7 July 20 जुलै 2, 2020
Standing Dakhal Vishay 16 June 20 जून 29, 2020
Standing Dakhal Vishay 23 June 20 जून 29, 2020
Standing Dakhal Vishay 9 June 20 जून 29, 2020
Standing Dakhal Vishay 2 June 20 जून 29, 2020
Standing Dakhal Vishay 19 May 20 जून 29, 2020
Standing Dakhal Vishay 28 Apr 20 जून 29, 2020
Standing Dakhal Vishay 16 Apr 20 जून 29, 2020
Standing Dakhal Vishay 17 Mar 20 जून 29, 2020
Standing karyapatrika 30 June 20 जून 25, 2020
Standing karyapatrika 23 June 20 जून 19, 2020
Standing karyapatrika 16 June 20 जून 11, 2020
Standing karyapatrika 9 June 20 जून 8, 2020
Standing karyapatrika 2 June 20 जून 8, 2020
Standing karyapatrika 26 May 20 मे 20, 2020
Standing karyapatrika 19 May 20 मे 14, 2020
Standing Dakhal Vishay 28 Apr 20 मे 14, 2020
Standing Dakhal Vishay 16 Apr 20 मे 14, 2020
Standing Dakhal Vishay 17 Mar 20 मे 14, 2020
Standing karyapatrika 12 May 20 Tah. मे 8, 2020
Standing karyapatrika 12 May 20 मे 8, 2020
Standing karyapatrika 5 May 20 एप्रिल 30, 2020
Standing karyapatrika 28 Apr 20 एप्रिल 23, 2020
Standing karyapatrika 21 Apr 20 एप्रिल 17, 2020
Standing karyapatrika 16 Apr 20 एप्रिल 8, 2020
Standing karyapatrika 1 Apr 20 मार्च 27, 2020
Standing karyapatrika 24 Mar 20 मार्च 20, 2020
Standing Dakhal Vishay 27 Feb 20 मार्च 17, 2020
Standing Dakhal Vishay 17 Feb 20 मार्च 17, 2020
Standing Dakhal Vishay 11 Feb 20 मार्च 17, 2020
Standing Dakhal Vishay 4 Feb 20 मार्च 17, 2020
Standing karyapatrika 17 Mar 20 मार्च 17, 2020
Mukhya Sabha Mar 2020.pdf मार्च 12, 2020
Standing karyapatrika 12 Mar 20 मार्च 6, 2020
Name Samiti - 6.3.2020.pdf मार्च 4, 2020
March 2020 Mukhya Sabha Information Takta.pdf फेब्रुवारी 28, 2020
Feb. 2020 Khas Sabha Budget 2020-21.pdf फेब्रुवारी 25, 2020
Mukhya Sabha Feb 2020.pdf फेब्रुवारी 25, 2020
Standing karyapatrika 27 Feb 20 फेब्रुवारी 24, 2020
Standing karyapatrika 17 Feb 20 फेब्रुवारी 13, 2020
Mukhya Sabha Feb 2020.pdf फेब्रुवारी 8, 2020
Tax Sabha Feb 2020.pdf फेब्रुवारी 8, 2020
Standing karyapatrika 11 Feb 20 फेब्रुवारी 7, 2020
Standing Dakhal Vishay 27 Jan 20 फेब्रुवारी 3, 2020
Standing Dakhal Vishay 21 Jan 20 फेब्रुवारी 3, 2020
Standing Dakhal Vishay 14 Jan 20 फेब्रुवारी 3, 2020
Standing Dakhal Vishay 7 Jan 20 फेब्रुवारी 3, 2020
Feb 2020 Mukhya Sabha Information Takta.pdf जानेवारी 27, 2020
Standing karyapatrika 27 Jan 20 जानेवारी 23, 2020

पाने