समिती निर्णय

समितीचे नाव विषय तारीख
स्थायी समिती Standing Dakahal Vishay 21 Nov 17 नोव्हेंबर 20, 2017
मुख्य सभा P.M.P.M.L Khas Sabha नोव्हेंबर 17, 2017
मुख्य सभा Mukhya Sabha Nov 2017 Dakhal Vishay नोव्हेंबर 17, 2017
स्थायी समिती Standing Dakahal Vishay 25 Oct 17 नोव्हेंबर 13, 2017
स्थायी समिती Standing Dakahal Vishay 16 Oct 17 नोव्हेंबर 13, 2017
स्थायी समिती Standing Dakahal Vishay 10 Oct 17 नोव्हेंबर 13, 2017
स्थायी समिती Standing Dakhal Vishay 3 Oct 17 नोव्हेंबर 13, 2017
स्थायी समिती Standing karyapatrika 13 Nov 17 नोव्हेंबर 9, 2017
मुख्य सभा Oct 2017 Tahakub Sabha Pariptrak नोव्हेंबर 9, 2017
महिला व बालकल्याण समिती Mahilabal Kalyan Samiti - 8.11 नोव्हेंबर 7, 2017
शहर सुधारणा समिती shahar sudharna samiti नोव्हेंबर 6, 2017
शहर सुधारणा समिती shahar sudharna samiti नोव्हेंबर 6, 2017
शहर सुधारणा समिती shahar sudharna samiti नोव्हेंबर 6, 2017
मुख्य सभा Mukhya Sabha Nov 2017 Karyaptrika नोव्हेंबर 4, 2017
विधी समिती Vidhi Samiti नोव्हेंबर 2, 2017
नाव समिती Name Samiti 30.10.2017 ऑक्टोबर 30, 2017
स्थायी समिती Standing Dakahal Vishay 31 Oct 17 ऑक्टोबर 26, 2017
मुख्य सभा Mukhya Sabha Oct 2017 Purawani Karyaptrika ऑक्टोबर 25, 2017
मुख्य सभा Mukhya Sabha Oct 2017 Dakhal Vishay ऑक्टोबर 25, 2017
स्थायी समिती Standing karyapatrika 25 Oct 17 ऑक्टोबर 18, 2017
स्थायी समिती Standing Dakahal Vishay 26 Sep 17 ऑक्टोबर 12, 2017
स्थायी समिती Standing Dakahal Vishay 18 Sep 17 ऑक्टोबर 12, 2017
स्थायी समिती Standing Dakahal Vishay 7 Sep 17 ऑक्टोबर 12, 2017
स्थायी समिती Standing Dakahal Vishay 16 Aug 17 ऑक्टोबर 12, 2017
स्थायी समिती Standing Dakahal Vishay 8 Aug 17 ऑक्टोबर 12, 2017
स्थायी समिती Standing Dakahal Vishay 1 Aug 17 ऑक्टोबर 12, 2017
स्थायी समिती Standing karyapatrika 16 Oct 17 ऑक्टोबर 12, 2017
मुख्य सभा Mukhya Sabha 16 Oct 2017 ऑक्टोबर 10, 2017
स्थायी समिती Standing karyapatrika 10 OCt 17 ऑक्टोबर 9, 2017
महिला व बालकल्याण समिती Mahilabal Kalyan Samiti 11.10.2017 ऑक्टोबर 9, 2017
स्थायी समिती Standing karyapatrika 3 Oct 17 सप्टेंबर 28, 2017
ऑडिट उप समिती Audit Up Samiti 27.9.2017 सप्टेंबर 26, 2017
स्थायी समिती Standing karyapatrika 26 Sep 17 सप्टेंबर 25, 2017
ऑडिट उप समिती Audit Up Samiti 23.8.2017 सप्टेंबर 20, 2017
ऑडिट उप समिती Audit Up Samiti 20.9.2017 सप्टेंबर 20, 2017
ऑडिट उप समिती Audit Up Samiti सप्टेंबर 20, 2017
ऑडिट उप समिती Audit Up Samiti सप्टेंबर 20, 2017
मुख्य सभा Mukhya Sabha Sept 2017 Dakhal Vishay सप्टेंबर 20, 2017
मुख्य सभा Mukhya Sabha Sept 2017 Dakhal Vishay सप्टेंबर 18, 2017
स्थायी समिती Standing karyapatrika 18 Sep 17 सप्टेंबर 14, 2017
मुख्य सभा Mukhya Sabha Sept 2017 Karyaptrika सप्टेंबर 12, 2017
महिला व बालकल्याण समिती Mahilabal Kalyan Samiti 13.9.2017 सप्टेंबर 11, 2017
स्थायी समिती Standing karyapatrika 12 Sep 17 सप्टेंबर 8, 2017
स्थायी समिती Standing karyapatrika 7 Sep 17 सप्टेंबर 4, 2017
नाव समिती Name Samiti 1.9.2017 ऑगस्ट 31, 2017
स्थायी समिती Standing karyapatrika 29 Aug 17 ऑगस्ट 28, 2017
महिला व बालकल्याण समिती Mahilabal Kalyan Samiti 23.8.2017 ऑगस्ट 21, 2017
स्थायी समिती Standing Dakahal Vishay 25 July 17 ऑगस्ट 19, 2017
स्थायी समिती Standing Dakahal Vishay 18 July 17 ऑगस्ट 19, 2017
स्थायी समिती Standing Dakahal Vishay 12 July 17 ऑगस्ट 19, 2017

पाने