समिती निर्णय

समितीचे नाव विषय तारीख
क्रीडा समिती 22june 2017 Krida Samiti जून 20, 2017
स्थायी समिती Sthai Samiti Karyaptrika 21 June 2017 जून 19, 2017
स्थायी समिती Sthai Samiti Karyaptrika 13 June 2017 जून 19, 2017
स्थायी समिती Sthai Samiti Karyaptrika 13 June 2017 जून 19, 2017
मुख्य सभा Mukhya Sabha June 2017 जून 6, 2017
मुख्य सभा Prabhag Samiti Election Pariptrak 12.6.2017 जून 3, 2017
मुख्य सभा 24x7 Panipurawatha Khas Sabha जून 3, 2017
स्थायी समिती Standing karyapatrika 6 June 17 जून 2, 2017
महिला व बालकल्याण समिती mahilabal Kalyan Samiti जून 1, 2017
महिला व बालकल्याण समिती mahilabal Kalyan Samiti जून 1, 2017
महिला व बालकल्याण समिती mahilabal Kalyan Samiti जून 1, 2017
विधी समिती vidisamiti जून 1, 2017
विधी समिती vidisamiti जून 1, 2017
विधी समिती vidisamiti जून 1, 2017
क्रीडा समिती krida samiti जून 1, 2017
शहर सुधारणा समिती sharsudharana samiti 26 may 17 जून 1, 2017
शहर सुधारणा समिती sharsudharana samiti 17 4 17 जून 1, 2017
शहर सुधारणा समिती sharsudharana samiti 12 may 17 जून 1, 2017
महिला व बालकल्याण समिती Mahila Bal Kalyan Samiti 26.4.2017 जून 1, 2017
मुख्य सभा Tree Authority Sabha मे 29, 2017
मुख्य सभा Bajet Khas Sabha 2017-2018 मे 29, 2017
मुख्य सभा Mukhya Sabha April Purawani 2017 मे 29, 2017
मुख्य सभा Prabhag Samiti Karyaptrika May 2017 मे 29, 2017
मुख्य सभा Namnirdeshit Sabhasad Karyaptrika April 2017 मे 29, 2017
मुख्य सभा Tax Khas Sabha April 2017 मे 29, 2017
मुख्य सभा Mukhya Sabha April Dakhal Vishay 2017 मे 29, 2017
मुख्य सभा Mukhya Sabha May 2017 Karyaptrika मे 29, 2017
मुख्य सभा Mukhya Sabha April 2017 Karyaptrika मे 29, 2017
मुख्य सभा Mukhya Sabha मे 29, 2017
स्थायी समिती Standing karyapatrika 30 May 17 मे 29, 2017
स्थायी समिती Standing Bud.Tah.sabha 5 Apr 17 एप्रिल 3, 2017
स्थायी समिती Standing karyapatrika 5 Apr 17 एप्रिल 3, 2017
स्थायी समिती Tahakub Sabha 3-4-2017 एप्रिल 2, 2017
स्थायी समिती Standing karyapatrika 14 Mar 17 मार्च 10, 2017
स्थायी समिती Standing karyapatrika 14 Feb 17 फेब्रुवारी 11, 2017
स्थायी समिती Standing karyapatrika 24 Jan 17 जानेवारी 21, 2017
स्थायी समिती Standing karyapatrika 17 Jan 17 जानेवारी 16, 2017
स्थायी समिती Standing karyapatrika 10 Jan 17 जानेवारी 9, 2017
मुख्य सभा Mahila bal - Tahkub Sabha 3.1.2017 जानेवारी 7, 2017
मुख्य सभा Mahila bal - Khas Sabha 7. 1 . 2017 जानेवारी 7, 2017
मुख्य सभा Standing Khas Sabha 7 Jan 17 जानेवारी 7, 2017
मुख्य सभा Mukhya Sabha Jan 2017 Sabha Information Takta डिसेंबर 22, 2016
स्थायी समिती Dakhal Vishay Dec 2016 डिसेंबर 19, 2016
स्थायी समिती Standing karyapatrika 20 Dec 16 डिसेंबर 19, 2016
स्थायी समिती Standing karyapatrika 15 Dec 16 डिसेंबर 14, 2016
स्थायी समिती Standing karyapatrika 7 Dec 16 Tah.Dakhal vishay डिसेंबर 7, 2016
स्थायी समिती Standing Karyapatrika 6.12.2016 डिसेंबर 5, 2016
मुख्य सभा Mahilabal - Tahkub Sabha - 30.11.2016 नोव्हेंबर 30, 2016
स्थायी समिती Standing Committee Karyapatrika 36 - 29.11.2016 नोव्हेंबर 29, 2016
स्थायी समिती Standing Committee Karyapatrika 35 - 24.11.2016 नोव्हेंबर 24, 2016

पाने