समिती निर्णय

समितीचे नाव विषय तारीख
मुख्य सभा Mahilabal - Tahkub Sabha - 23.11.2016 नोव्हेंबर 23, 2016
नाव समिती Nav Samiti Karyapatrika 7 - 23.11.2016 नोव्हेंबर 23, 2016
मुख्य सभा Shaharsudharna Samiti - 23.11.2016 नोव्हेंबर 23, 2016
स्थायी समिती Standing karyapatrika - 15.11.2016 नोव्हेंबर 15, 2016
स्थायी समिती Dakhal - 12.07.2016 नोव्हेंबर 11, 2016
मुख्य सभा Mahila bal Samiti Sabha - 9.11.2016 नोव्हेंबर 9, 2016
स्थायी समिती Standing Committee Karyapatrika 32 - 3.11.2016 नोव्हेंबर 3, 2016
स्थायी समिती Mukhya Sabha 01.11.2016 नोव्हेंबर 1, 2016
महिला व बालकल्याण समिती Mahilabal Karyapatrika - 26.10.2016 ऑक्टोबर 26, 2016
स्थायी समिती Standing karyapatrika 25.10.2016 ऑक्टोबर 25, 2016
Mahilabal Karyapatrika - 13.10.2016 ऑक्टोबर 13, 2016
स्थायी समिती Dakhal - 27.09.2016 सप्टेंबर 27, 2016
स्थायी समिती Dakhal - 26-09-2016 सप्टेंबर 20, 2016
स्थायी समिती Dakhal - 6.09.2016 सप्टेंबर 6, 2016
स्थायी समिती Dakhal - 30.08.2016 ऑगस्ट 30, 2016
स्थायी समिती Dakhal - 24.08.2016 ऑगस्ट 24, 2016
स्थायी समिती Standing Committee 19-8-2016 ऑगस्ट 19, 2016
मुख्य सभा General Body Purawani August 2016 ऑगस्ट 9, 2016
स्थायी समिती Dakhal - 9.08.2016 ऑगस्ट 9, 2016
मुख्य सभा Tahakub Masik Sabha August 2016 ऑगस्ट 4, 2016
मुख्य सभा General Body August 2016 ऑगस्ट 4, 2016
स्थायी समिती Standing Committee Tahakub 03-8-2016 ऑगस्ट 3, 2016
स्थायी समिती Dakhal Tah - 3.08.2016 ऑगस्ट 3, 2016
स्थायी समिती Standing Committee 02-8-2016 ऑगस्ट 2, 2016
स्थायी समिती Standing Committee 26-7-2016 ऑगस्ट 2, 2016
स्थायी समिती Standing Committee Dakhal 14-6-2016 ऑगस्ट 2, 2016
स्थायी समिती Standing Committee Dakhal 7-6-2016 ऑगस्ट 2, 2016
स्थायी समिती Standing Committee Dakhal 31-5-2016 ऑगस्ट 2, 2016
स्थायी समिती Standing Committee Dakhal 24-5-2016 ऑगस्ट 2, 2016
स्थायी समिती Standing Committee Dakhal 17-5-2016 ऑगस्ट 2, 2016
स्थायी समिती Standing Committee Dakhal 3-5-2016 ऑगस्ट 2, 2016
स्थायी समिती Standing Committee Dakhal 26-4-2016 ऑगस्ट 2, 2016
स्थायी समिती Dakhal - 26.07.2016 जुलै 26, 2016
स्थायी समिती Dakhal - 18.07.2016 जुलै 18, 2016
स्थायी समिती Standing Committee 18-3-2016 जुलै 16, 2016
स्थायी समिती Standing Committee 12-7-2016 जुलै 16, 2016
स्थायी समिती Standing Committee 5-7-2016 जुलै 16, 2016
स्थायी समिती Standing Committee 7-6-2016 जुलै 16, 2016
स्थायी समिती Standing Committee 21-6-2016 जुलै 16, 2016
स्थायी समिती Standing Committee Tahakub 28-6-2016 जुलै 16, 2016
स्थायी समिती Standing Committee 28-6-2016 जुलै 16, 2016
स्थायी समिती Standing Committee 14-6-2016 जुलै 16, 2016
स्थायी समिती Standing Committee Dakhal 20-4-2016 जुलै 16, 2016
स्थायी समिती Standing Committee Dakhal 12-4-2016 जुलै 16, 2016
स्थायी समिती Standing Committee Dakhal 5-4-2016 जुलै 16, 2016
स्थायी समिती Standing Committee Dakhal 29-3-2016 जुलै 16, 2016
स्थायी समिती Standing Committee Dakhal 26-3-2016 जुलै 16, 2016
स्थायी समिती Standing Committee 22-3-2016 जुलै 16, 2016
स्थायी समिती Standing Committee Dakhal 15-3-2016 जुलै 16, 2016
स्थायी समिती Standing Committee Dakhal 10-3-2016 जुलै 16, 2016

पाने