समिती निर्णय

समितीचे नाव विषय तारीख
स्थायी समिती Standing Dakhal Vishay 28 July 20 सप्टेंबर 21, 2020
स्थायी समिती Standing Dakhal Vishay 21 July 20 सप्टेंबर 21, 2020
स्थायी समिती Standing Dakhal Vishay 14 July 20 सप्टेंबर 21, 2020
स्थायी समिती Standing Dakhal Vishay 7 July 20 सप्टेंबर 21, 2020
स्थायी समिती Standing karyapatrika 22 Sep 20 सप्टेंबर 17, 2020
स्थायी समिती Standing committee 22-9-2015 सप्टेंबर 15, 2020
मुख्य सभा Mukhya Sabha Karyaptrika Sept 2020.pdf सप्टेंबर 11, 2020
स्थायी समिती Standing karyapatrika 15 Sep 20 सप्टेंबर 10, 2020
स्थायी समिती Standing karyapatrika 8 Sep 20 सप्टेंबर 4, 2020
स्थायी समिती Standing karyapatrika 3 Sep 20 ऑगस्ट 28, 2020
मुख्य सभा August 2020Dakhal Karun Getale.pdf ऑगस्ट 24, 2020
स्थायी समिती Standing karyapatrika 25 Aug 20 ऑगस्ट 20, 2020
मुख्य सभा August 2020.mukhya sabha karyaptrika pdf.pdf ऑगस्ट 14, 2020
स्थायी समिती Standing karyapatrika 18 Aug 20 ऑगस्ट 13, 2020
मुख्य सभा August 2020 Mukhya Sabha Info.Takta.pdf ऑगस्ट 7, 2020
स्थायी समिती Standing karyapatrika 11 Aug 20 ऑगस्ट 7, 2020
मुख्य सभा August 2020 Masik @ Tahakub Sabha Information Takta.pdf जुलै 31, 2020
मुख्य सभा 31 July 2020 Paryavaran Khas Sabha.pdf जुलै 31, 2020
स्थायी समिती Standing karyapatrika 5 Aug 20 जुलै 30, 2020
स्थायी समिती Standing karyapatrika 28 July 20 जुलै 23, 2020
मुख्य सभा 31 July 2020 Paryavaran Khas Sabha.pdf जुलै 22, 2020
मुख्य सभा Jully 2020.doc Dakhal Karun Getle.pdf जुलै 22, 2020
स्थायी समिती Standing karyapatrika 21 July 20 जुलै 16, 2020
मुख्य सभा MUKHYA Sabha Jully 2020 जुलै 10, 2020
मुख्य सभा Mukhya Sabha June 2020 जुलै 10, 2020
मुख्य सभा Mukhya Sabha May 2020 जुलै 10, 2020
स्थायी समिती Standing karyapatrika 14 July 20 जुलै 9, 2020
स्थायी समिती Standing karyapatrika 7 July 20 जुलै 2, 2020
स्थायी समिती Standing Dakhal Vishay 16 June 20 जून 29, 2020
स्थायी समिती Standing Dakhal Vishay 23 June 20 जून 29, 2020
स्थायी समिती Standing Dakhal Vishay 9 June 20 जून 29, 2020
स्थायी समिती Standing Dakhal Vishay 2 June 20 जून 29, 2020
स्थायी समिती Standing Dakhal Vishay 19 May 20 जून 29, 2020
स्थायी समिती Standing Dakhal Vishay 28 Apr 20 जून 29, 2020
स्थायी समिती Standing Dakhal Vishay 16 Apr 20 जून 29, 2020
स्थायी समिती Standing Dakhal Vishay 17 Mar 20 जून 29, 2020
स्थायी समिती Standing karyapatrika 30 June 20 जून 25, 2020
स्थायी समिती Standing karyapatrika 23 June 20 जून 19, 2020
स्थायी समिती Standing karyapatrika 16 June 20 जून 11, 2020
स्थायी समिती Standing karyapatrika 9 June 20 जून 8, 2020
स्थायी समिती Standing karyapatrika 2 June 20 जून 8, 2020
स्थायी समिती Standing karyapatrika 26 May 20 मे 20, 2020
स्थायी समिती Standing karyapatrika 19 May 20 मे 14, 2020
स्थायी समिती Standing Dakhal Vishay 28 Apr 20 मे 14, 2020
स्थायी समिती Standing Dakhal Vishay 16 Apr 20 मे 14, 2020
स्थायी समिती Standing Dakhal Vishay 17 Mar 20 मे 14, 2020
स्थायी समिती Standing karyapatrika 12 May 20 Tah. मे 8, 2020
स्थायी समिती Standing karyapatrika 12 May 20 मे 8, 2020
स्थायी समिती Standing karyapatrika 5 May 20 एप्रिल 30, 2020
स्थायी समिती Standing karyapatrika 28 Apr 20 एप्रिल 23, 2020

पाने