समिती निर्णय

समितीचे नाव विषय तारीख
स्थायी समिती Standing karyapatrika 21 Apr 20 एप्रिल 17, 2020
स्थायी समिती Standing karyapatrika 16 Apr 20 एप्रिल 8, 2020
स्थायी समिती Standing karyapatrika 1 Apr 20 मार्च 27, 2020
स्थायी समिती Standing karyapatrika 24 Mar 20 मार्च 20, 2020
स्थायी समिती Standing Dakhal Vishay 27 Feb 20 मार्च 17, 2020
स्थायी समिती Standing Dakhal Vishay 17 Feb 20 मार्च 17, 2020
स्थायी समिती Standing Dakhal Vishay 11 Feb 20 मार्च 17, 2020
स्थायी समिती Standing Dakhal Vishay 4 Feb 20 मार्च 17, 2020
स्थायी समिती Standing karyapatrika 17 Mar 20 मार्च 17, 2020
मुख्य सभा Mukhya Sabha Mar 2020.pdf मार्च 12, 2020
स्थायी समिती Standing karyapatrika 12 Mar 20 मार्च 6, 2020
नाव समिती Name Samiti - 6.3.2020.pdf मार्च 4, 2020
मुख्य सभा March 2020 Mukhya Sabha Information Takta.pdf फेब्रुवारी 28, 2020
मुख्य सभा Feb. 2020 Khas Sabha Budget 2020-21.pdf फेब्रुवारी 25, 2020
मुख्य सभा Mukhya Sabha Feb 2020.pdf फेब्रुवारी 25, 2020
स्थायी समिती Standing karyapatrika 27 Feb 20 फेब्रुवारी 24, 2020
स्थायी समिती Standing karyapatrika 17 Feb 20 फेब्रुवारी 13, 2020
मुख्य सभा Mukhya Sabha Feb 2020.pdf फेब्रुवारी 8, 2020
मुख्य सभा Tax Sabha Feb 2020.pdf फेब्रुवारी 8, 2020
स्थायी समिती Standing karyapatrika 11 Feb 20 फेब्रुवारी 7, 2020
स्थायी समिती Standing Dakhal Vishay 27 Jan 20 फेब्रुवारी 3, 2020
स्थायी समिती Standing Dakhal Vishay 21 Jan 20 फेब्रुवारी 3, 2020
स्थायी समिती Standing Dakhal Vishay 14 Jan 20 फेब्रुवारी 3, 2020
स्थायी समिती Standing Dakhal Vishay 7 Jan 20 फेब्रुवारी 3, 2020
मुख्य सभा Feb 2020 Mukhya Sabha Information Takta.pdf जानेवारी 27, 2020
स्थायी समिती Standing karyapatrika 27 Jan 20 जानेवारी 23, 2020
नाव समिती Name Samiti 20.1.2020 जानेवारी 18, 2020
मुख्य सभा Jan 2020 Dakhal Kelele Vishay.pdf जानेवारी 18, 2020
स्थायी समिती Standing karyapatrika 21 Feb 20 जानेवारी 18, 2020
मुख्य सभा Jan 2020 Dakhal Kelele Vishay.pdf जानेवारी 17, 2020
मुख्य सभा Mukhya Sabha Jan 2020.pdf जानेवारी 15, 2020
स्थायी समिती Standing Dakhal Vishay 31 Dec 19 जानेवारी 14, 2020
स्थायी समिती Standing Dakhal Vishay 24 Dec 19 जानेवारी 14, 2020
स्थायी समिती Standing Dakhal Vishay 10 Dec 19 जानेवारी 14, 2020
स्थायी समिती Standing Dakhal Vishay 3 Dec 19 जानेवारी 14, 2020
स्थायी समिती Standing karyapatrika 14 Jan 20 जानेवारी 10, 2020
स्थायी समिती standing meeting 29-03-2016 Vritant जानेवारी 9, 2020
स्थायी समिती Vrutant जानेवारी 9, 2020
मुख्य सभा Jan 2020 Masik & Tahkub Sabha Priptrak.pdf जानेवारी 7, 2020
स्थायी समिती Standing karyapatrika 7 Jan 20 जानेवारी 4, 2020
स्थायी समिती Standing Vrutant जानेवारी 4, 2020
स्थायी समिती vrutant जानेवारी 4, 2020
स्थायी समिती vrutant जानेवारी 3, 2020
स्थायी समिती vrutant जानेवारी 3, 2020
स्थायी समिती vrutant जानेवारी 3, 2020
स्थायी समिती vrutant जानेवारी 3, 2020
स्थायी समिती vrutant जानेवारी 3, 2020
स्थायी समिती vrutant जानेवारी 3, 2020
स्थायी समिती vrutant जानेवारी 3, 2020
स्थायी समिती vrutant जानेवारी 3, 2020

पाने