समिती निर्णय

समितीचे नाव विषय तारीख
नाव समिती Name Samiti 13.8.2019 Tahakub Pariptrak ऑगस्ट 9, 2019
नाव समिती Name Samiti 9.8.2019 ऑगस्ट 9, 2019
मुख्य सभा Mukhya Sabha August 2019 Karyaptrika ऑगस्ट 9, 2019
स्थायी समिती Standing karyapatrika 13 Aug 19 ऑगस्ट 8, 2019
स्थायी समिती Standing karyapatrika 6 Aug 19 ऑगस्ट 3, 2019
स्थायी समिती Standing Dakhal Tah.Sabha 2 Aug 19 ऑगस्ट 3, 2019
मुख्य सभा August 2019 Mukhya Sabha Tahakub Pariptrak.pdf जुलै 31, 2019
स्थायी समिती Standing karyapatrika 30 July 19 जुलै 26, 2019
स्थायी समिती Standing Dakhal Vishay 16 July 19 जुलै 20, 2019
स्थायी समिती Standing Dakhal Vishay 9 July 19 जुलै 20, 2019
स्थायी समिती Standing Tah.Dakhal Vishay 4 July 19 जुलै 20, 2019
स्थायी समिती Standing Dakhal Vishay 17 June 19 जुलै 20, 2019
स्थायी समिती Standing Dakhal Vishay 11 June 19 जुलै 20, 2019
स्थायी समिती Standing Dakhal Vishay 4 June 19 जुलै 20, 2019
स्थायी समिती Standing Dakhal Vishay 28 May 19 जुलै 20, 2019
स्थायी समिती Standing karyapatrika 23 July 19 जुलै 20, 2019
मुख्य सभा Jully 2019 Dakhal Kele Vishay.pdf जुलै 12, 2019
स्थायी समिती Standing karyapatrika 16 July 19 जुलै 12, 2019
मुख्य सभा Mukhya Sabha Jully 2019 Purawani.pdf जुलै 10, 2019
मुख्य सभा Mukhya Sabha Karyaptrika Jully 2019.pdf जुलै 8, 2019
स्थायी समिती Standing karyapatrika 9 May 19 जुलै 6, 2019
स्थायी समिती Standing karyapatrika 2 July 19 जून 29, 2019
स्थायी समिती Standing karyapatrika 25 June 19 जून 21, 2019
नाव समिती Name Samiti 20.6.2019.pdf जून 19, 2019
स्थायी समिती Standing karyapatrika 17 Jun 19 जून 14, 2019
मुख्य सभा Mukhya Sabha Karyaptrika June 2019.pdf जून 10, 2019
स्थायी समिती Standing karyapatrika 11 June 19 जून 7, 2019
नाव समिती Name Samiti 10.6.2019 Election Karyaptrika.pdf जून 6, 2019
महिला व बालकल्याण समिती Mahila Bal Kalyan Samiti - 29 5 2019.pdf मे 28, 2019
क्रीडा समिती krida karyapatrika 29.5.2019.pdf मे 28, 2019
विधी समिती vidhi Samiti karyapatrika 30.5.2019.pdf मे 28, 2019
शहर सुधारणा समिती Shahar Sudharana Samiti 30.5.2019.pdf मे 28, 2019
शहर सुधारणा समिती Shahar Sudharana Samiti karyapatrika 24.5.2019.pdf मे 28, 2019
मुख्य सभा May 2019 Tahakub Sabha Karyaptrika.pdf मे 21, 2019
मुख्य सभा May 2019 Mukhya Sabha Karyaptrika.pdf मे 17, 2019
स्थायी समिती Standing karyapatrika 21 May 19 मे 17, 2019
स्थायी समिती Standing karyapatrika 14 May 19 मे 10, 2019
स्थायी समिती Standing karyapatrika 6 May 19 मे 2, 2019
स्थायी समिती Standing karyapatrika 24 Apr 19 एप्रिल 20, 2019
स्थायी समिती Standing karyapatrika 16 Apr 19 एप्रिल 20, 2019
स्थायी समिती Standing karyapatrika 9 Apr 19 एप्रिल 8, 2019
स्थायी समिती Standing karyapatrika 2 Apr 19 मार्च 28, 2019
स्थायी समिती Standing Dakhal Vishay 8 Mar 19 मार्च 27, 2019
स्थायी समिती Standing Dakhal Vishay 27 Feb 19 मार्च 27, 2019
स्थायी समिती Standing Dakhal Vishay 21 Feb 19 मार्च 27, 2019
स्थायी समिती Standing Dakhal Vishay 14 Feb 19 मार्च 27, 2019
स्थायी समिती Standing Dakhal Vishay 5 Feb 19 मार्च 27, 2019
स्थायी समिती Standing Dakhal Vishay 30 Jan 19 मार्च 27, 2019
स्थायी समिती Standing Dakhal Vishay 22 Jan 19 मार्च 27, 2019
स्थायी समिती Standing Dakhal Vishay 16 Jan 19 मार्च 27, 2019

पाने