समिती निर्णय

समितीचे नाव विषय तारीख
स्थायी समिती vrutant जानेवारी 3, 2020
स्थायी समिती vrutant जानेवारी 3, 2020
स्थायी समिती vrutant जानेवारी 3, 2020
स्थायी समिती vrutant जानेवारी 3, 2020
स्थायी समिती vrutant जानेवारी 3, 2020
स्थायी समिती vrutant जानेवारी 3, 2020
स्थायी समिती vrutant जानेवारी 3, 2020
स्थायी समिती vrutant जानेवारी 3, 2020
स्थायी समिती vrutant जानेवारी 3, 2020
स्थायी समिती vrutant जानेवारी 3, 2020
स्थायी समिती vrutant जानेवारी 3, 2020
स्थायी समिती vrutant जानेवारी 3, 2020
स्थायी समिती vrutant जानेवारी 3, 2020
स्थायी समिती vrutant जानेवारी 3, 2020
स्थायी समिती Standing Comm.dt.26.11.2015 Vrutant जानेवारी 3, 2020
स्थायी समिती vrutant जानेवारी 3, 2020
ऑडिट उप समिती Audit Up Samiti 2.1.2020.pdf जानेवारी 1, 2020
स्थायी समिती Standing karyapatrika 31 Dec 19 डिसेंबर 27, 2019
ऑडिट उप समिती Audit Upsamiti- 24.12.2019.pdf डिसेंबर 23, 2019
स्थायी समिती Standing karyapatrika 24 Dec 19 डिसेंबर 21, 2019
मुख्य सभा P.M.P.M.L.pdf डिसेंबर 20, 2019
स्थायी समिती Standing Dakhal Vishay 26 Nov 19 डिसेंबर 16, 2019
स्थायी समिती Standing Dakhal Vishay 19 Nov 19 डिसेंबर 16, 2019
स्थायी समिती Standing Dakhal Vishay 13 Nov 19 डिसेंबर 16, 2019
स्थायी समिती Standing Dakhal Vishay 7 Nov 19 डिसेंबर 16, 2019
स्थायी समिती Standing Dakhal Vishay 31 Oct 19 डिसेंबर 16, 2019
स्थायी समिती Standing karyapatrika 18 Dec 19 डिसेंबर 16, 2019
ऑडिट उप समिती Audit Upsamiti- 11.12.2019.pdf डिसेंबर 12, 2019
मुख्य सभा Mukhya Sabha Dec 2019.pdf डिसेंबर 7, 2019
स्थायी समिती Standing karyapatrika 10 Dec 19 डिसेंबर 6, 2019
स्थायी समिती Standing karyapatrika 3 Dec 19 डिसेंबर 2, 2019
स्थायी समिती Standing karyapatrika 26 Nov 19 नोव्हेंबर 21, 2019
मुख्य सभा Microsoft Word - Mayor & Dymayor March Kraya patrika 19.pdf नोव्हेंबर 20, 2019
मुख्य सभा Mayor & Dymayor March Kraya patrika 19.pdf नोव्हेंबर 18, 2019
स्थायी समिती Standing karyapatrika 19 Nov 19 नोव्हेंबर 16, 2019
मुख्य सभा Nov 2019 DakhalKelele Vishay.pdf नोव्हेंबर 15, 2019
स्थायी समिती Standing karyapatrika 13 Nov 19 नोव्हेंबर 11, 2019
स्थायी समिती Standing karyapatrika 7 Nov 19 नोव्हेंबर 4, 2019
स्थायी समिती Standing karyapatrika 31 Oct 19 ऑक्टोबर 24, 2019
स्थायी समिती Standing karyapatrika 23 Oct 19 ऑक्टोबर 19, 2019
स्थायी समिती Standing Dakhal Vishay 16 Sep 19 ऑक्टोबर 14, 2019
स्थायी समिती Standing Dakhal Vishay 9 Sep 19 ऑक्टोबर 14, 2019
स्थायी समिती Standing khas sabha karyapatrika 13 Sep 19 ऑक्टोबर 14, 2019
स्थायी समिती Standing Dakhal Vishay 4 Sep 19 ऑक्टोबर 14, 2019
स्थायी समिती Standing Dakhal Vishay karyapatrika 28 Aug 19 ऑक्टोबर 14, 2019
स्थायी समिती Standing Dakhal Vishay 19 Aug 19 ऑक्टोबर 14, 2019
स्थायी समिती Standing Dakhal Vishay 6 Aug 19 ऑक्टोबर 14, 2019
स्थायी समिती Standing Dakhal Vishay karyapatrika 30 July 19 ऑक्टोबर 14, 2019
मुख्य सभा Mukhya Sabha Oct 2019 ऑक्टोबर 14, 2019
स्थायी समिती Standing karyapatrika 15 Oct 19 ऑक्टोबर 10, 2019

पाने