समिती निर्णय

समितीचे नाव विषय तारीख
स्थायी समिती Standing karyapatrika 4 Sep 18 ऑगस्ट 30, 2018
नाव समिती Name Samiti 31.8.2018 ऑगस्ट 30, 2018
मुख्य सभा August 2018 Dakhal Kelele Vishay ऑगस्ट 24, 2018
स्थायी समिती Standing karyapatrika 28 Aug 18 ऑगस्ट 23, 2018
महिला व बालकल्याण समिती Mahilabal Kalyan Samiti 24.8.2018 ऑगस्ट 21, 2018
मुख्य सभा Mukhya Sabha August 2018 ऑगस्ट 18, 2018
स्थायी समिती Standing Dakahal Vishay 14 Aug 18 ऑगस्ट 10, 2018
महिला व बालकल्याण समिती Mahilabal Kalyan Samiti 8.8.2018 ऑगस्ट 7, 2018
स्थायी समिती Standing karyapatrika 24 July 18 जुलै 27, 2018
स्थायी समिती Standing karyapatrika 31 July 18 जुलै 27, 2018
नाव समिती Name Samiti 25.7.2018 Tahakub जुलै 23, 2018
मुख्य सभा July 2018 Dakhal Kelele Vishay जुलै 23, 2018
मुख्य सभा 25 July 2018 Paryavaran Khas Sabha जुलै 21, 2018
स्थायी समिती Standing karyapatrika 17 July 17 जुलै 13, 2018
नाव समिती Name Samiti 16.7.2018 जुलै 12, 2018
मुख्य सभा Mukhya Sabha July 2018 जुलै 10, 2018
महिला व बालकल्याण समिती Mahilabal Kalyan Samiti 11.7.2018 जुलै 9, 2018
स्थायी समिती Standing karyapatrika 10 July 18 जुलै 6, 2018
स्थायी समिती Standing Dakahal Vishay 26 June 18 जुलै 3, 2018
स्थायी समिती Standing Dakahal Vishay 19 June 18 जुलै 3, 2018
स्थायी समिती Standing Dakahal Vishay 12 June 18 जुलै 3, 2018
स्थायी समिती Standing Dakahal Vishay 29 May 18 जुलै 3, 2018
स्थायी समिती Standing Dakahal Vishay 22 May 18 जुलै 3, 2018
स्थायी समिती Standing Dakahal Vishay 15 May 18 जुलै 3, 2018
स्थायी समिती Standing Dakahal Vishay 8 May 18 जुलै 3, 2018
स्थायी समिती Standing Dakahal Vishay 3 May 18 जुलै 3, 2018
स्थायी समिती Standing Dakahal Vishay 3 July 18 जून 28, 2018
महिला व बालकल्याण समिती Mahilabal Kalyan Samiti 27.6.2018 जून 26, 2018
मुख्य सभा 19 June 2018 Dakhal Kelele Vishay जून 26, 2018
स्थायी समिती Standing karyapatrika 26 June 18 जून 25, 2018
स्थायी समिती Standing karyapatrika 19 June 18 जून 18, 2018
महिला व बालकल्याण समिती Mahilabal Kalyan Samiti 13.6.2018 जून 15, 2018
yerwada ward office जून 14, 2018
yerwada ward office जून 14, 2018
मोहल्ला समिती yerwada ward office जून 14, 2018
मुख्य सभा Mukhya Sabha June 2018 Karyaptrika जून 12, 2018
स्थायी समिती Standing karyapatrika 12 June 18 जून 8, 2018
नाव समिती Name Samiti Election Pariptrak 2018 जून 6, 2018
स्थायी समिती Standing karyapatrika 5 June 18 जून 1, 2018
स्थायी समिती Standing karyapatrika 29 May 18 मे 24, 2018
महिला व बालकल्याण समिती Mahilabal Kalyan Samiti 9.5.2018 मे 22, 2018
महिला व बालकल्याण समिती Mahilabal Kalyan Samiti 23.5.2018 मे 22, 2018
स्थायी समिती Standing karyapatrika 22 May 18 मे 18, 2018
स्थायी समिती Standing Dakahal Vishay 24 Apr 18 मे 18, 2018
स्थायी समिती Standing Dakahal Vishay 17 Apr 18 मे 18, 2018
स्थायी समिती Standing Dakahal Vishay 10 Apr 18 मे 18, 2018
स्थायी समिती Standing Dakahal Vishay 27 Mar 18 मे 18, 2018
स्थायी समिती Standing Dakahal Vishay 20 Mar 18 मे 18, 2018
स्थायी समिती Standing Dakahal Vishay 15 Mar 18 मे 18, 2018
स्थायी समिती Standing karyapatrika 15 May 18 मे 11, 2018

पाने