समिती निर्णय

समितीचे नाव विषय तारीख
मुख्य सभा Jan 2019 Masik & Tahakub Sabha Takta जानेवारी 10, 2019
महिला व बालकल्याण समिती Mahila Bal Kalyan Samiti 9.1.2019 जानेवारी 7, 2019
शहर सुधारणा समिती shahar sudharana samiti 10.1.2019 जानेवारी 7, 2019
विधी समिती vidhi Samiti Karyaptrika 10.1.2019 जानेवारी 7, 2019
स्थायी समिती Standing karyapatrika 8 Jan 19 जानेवारी 5, 2019
स्थायी समिती Standing karyapatrika 2 Jan 19 डिसेंबर 31, 2018
विधी समिती Vidhi Samiti Karyaptrika 27.12.2018 डिसेंबर 21, 2018
महिला व बालकल्याण समिती Mahila Bal Kalyan Samiti 26.12.2018 डिसेंबर 21, 2018
स्थायी समिती Standing karyapatrika 24 Dec 18 डिसेंबर 21, 2018
स्थायी समिती Standing karyapatrika 17 Dec 18 डिसेंबर 20, 2018
स्थायी समिती Standing Karyapatrika 11 Dec 18 डिसेंबर 11, 2018
मुख्य सभा Mukhya Sabha Dec 2018 Karyaptrika डिसेंबर 11, 2018
नाव समिती Name Samiti 13.12.2018 डिसेंबर 11, 2018
ऑडिट उप समिती Audit Up Samiti Karyaptrika डिसेंबर 10, 2018
अपिल उप समिती Apil Up Samiti डिसेंबर 10, 2018
महिला व बालकल्याण समिती Mahila Bal Kalyan Samiti 12.12.2018 डिसेंबर 10, 2018
स्थायी समिती Standing karyapatrika 4 Dec 18 डिसेंबर 6, 2018
मुख्य सभा Mukhya Sabha Dec 2018 Information Takta डिसेंबर 5, 2018
शिवाजीनगर-घोलेरोडकार्यालय,25/10/2018 मोहोल्ला समिती इतिवृत्त नोव्हेंबर 28, 2018
स्थायी समिती Standing karyapatrika 27 Nov 18 नोव्हेंबर 27, 2018
स्थायी समिती Standing Dakhal Vishay 30 Oct 18 नोव्हेंबर 20, 2018
स्थायी समिती Standing Dakhal Vishay 23 Oct 18 नोव्हेंबर 20, 2018
स्थायी समिती Standing Dakhal Vishay 16 Oct 18 नोव्हेंबर 20, 2018
स्थायी समिती Standing Dakhal Vishay 9 Oct 18 नोव्हेंबर 20, 2018
स्थायी समिती Standing Dakhal Vishay 3 Oct 18 नोव्हेंबर 20, 2018
स्थायी समिती Standing karyapatrika 22 Nov 18 नोव्हेंबर 20, 2018
मुख्य सभा Nov 2018 Tahakub Sabha & Dec 2018 Mukhya Sabha Information नोव्हेंबर 20, 2018
स्थायी समिती Standing karyapatrika 15 Nov 18 नोव्हेंबर 14, 2018
मुख्य सभा Mukhya Sabha Nov 18 Karyaptrika नोव्हेंबर 13, 2018
स्थायी समिती Standing karyapatrika 5 Nov 18 ऑक्टोबर 31, 2018
मुख्य सभा Mukhya Sabha Nov 2018 Masik & Tahakub Pariptrak ऑक्टोबर 30, 2018
स्थायी समिती Standing Dakhal Vishay 25 Sep 18 ऑक्टोबर 26, 2018
स्थायी समिती Standing Dakhal Vishay 17 Sep 18 ऑक्टोबर 26, 2018
स्थायी समिती Standing Dakhal Vishay 5 Sep 18 ऑक्टोबर 26, 2018
स्थायी समिती Standing Dakhal Vishay 28 Aug 18 ऑक्टोबर 26, 2018
स्थायी समिती Standing Dakhal Vishay 14 Aug 18 ऑक्टोबर 26, 2018
स्थायी समिती Standing Dakhal Vishay 7 Aug 18 ऑक्टोबर 26, 2018
स्थायी समिती Standing karyapatrika 30 Oct 18 ऑक्टोबर 26, 2018
स्थायी समिती Standing karyapatrika 23 Oct 18 ऑक्टोबर 22, 2018
महिला व बालकल्याण समिती Mahilabal Kalyan Samiti 24.10.2018 ऑक्टोबर 22, 2018
मुख्य सभा Oct 2018 Dakhal Kelele Vishay ऑक्टोबर 22, 2018
स्थायी समिती Standing karyapatrika 16 Oct 18 ऑक्टोबर 16, 2018
नाव समिती Name Samiti 15.10.2018 ऑक्टोबर 11, 2018
मुख्य सभा Mukhya Sabha Masik & Tahakub Information Takta ऑक्टोबर 9, 2018
मुख्य सभा Mukhya Sabha Karyaptrika Oct 2018 ऑक्टोबर 9, 2018
स्थायी समिती Standing karyapatrika 9 Oct 18 ऑक्टोबर 6, 2018
स्थायी समिती Standing karyapatrika 3 Oct 18 ऑक्टोबर 1, 2018
मुख्य सभा Sept 2018 Dakhal Kelele Vishay सप्टेंबर 25, 2018
मुख्य सभा Mukhya Sabha Khas 18.9.2018 सप्टेंबर 17, 2018
स्थायी समिती Standing karyapatrika 17 Sep 18 सप्टेंबर 14, 2018

पाने