समिती निर्णय

समितीचे नाव विषय तारीख
मुख्य सभा Mukhya Sabha Nov 2018 Masik & Tahakub Pariptrak ऑक्टोबर 30, 2018
स्थायी समिती Standing Dakhal Vishay 25 Sep 18 ऑक्टोबर 26, 2018
स्थायी समिती Standing Dakhal Vishay 17 Sep 18 ऑक्टोबर 26, 2018
स्थायी समिती Standing Dakhal Vishay 5 Sep 18 ऑक्टोबर 26, 2018
स्थायी समिती Standing Dakhal Vishay 28 Aug 18 ऑक्टोबर 26, 2018
स्थायी समिती Standing Dakhal Vishay 14 Aug 18 ऑक्टोबर 26, 2018
स्थायी समिती Standing Dakhal Vishay 7 Aug 18 ऑक्टोबर 26, 2018
स्थायी समिती Standing karyapatrika 30 Oct 18 ऑक्टोबर 26, 2018
स्थायी समिती Standing karyapatrika 23 Oct 18 ऑक्टोबर 22, 2018
महिला व बालकल्याण समिती Mahilabal Kalyan Samiti 24.10.2018 ऑक्टोबर 22, 2018
मुख्य सभा Oct 2018 Dakhal Kelele Vishay ऑक्टोबर 22, 2018
स्थायी समिती Standing karyapatrika 16 Oct 18 ऑक्टोबर 16, 2018
नाव समिती Name Samiti 15.10.2018 ऑक्टोबर 11, 2018
मुख्य सभा Mukhya Sabha Masik & Tahakub Information Takta ऑक्टोबर 9, 2018
मुख्य सभा Mukhya Sabha Karyaptrika Oct 2018 ऑक्टोबर 9, 2018
स्थायी समिती Standing karyapatrika 9 Oct 18 ऑक्टोबर 6, 2018
स्थायी समिती Standing karyapatrika 3 Oct 18 ऑक्टोबर 1, 2018
मुख्य सभा Sept 2018 Dakhal Kelele Vishay सप्टेंबर 25, 2018
मुख्य सभा Mukhya Sabha Khas 18.9.2018 सप्टेंबर 17, 2018
स्थायी समिती Standing karyapatrika 17 Sep 18 सप्टेंबर 14, 2018
महिला व बालकल्याण समिती Mahilabal Kalyan Samiti 12.9.2018 सप्टेंबर 10, 2018
स्थायी समिती Standing Karyapatrika 11 Sep 18 सप्टेंबर 7, 2018
स्थायी समिती Standing karyapatrika 4 Sep 18 ऑगस्ट 30, 2018
नाव समिती Name Samiti 31.8.2018 ऑगस्ट 30, 2018
मुख्य सभा August 2018 Dakhal Kelele Vishay ऑगस्ट 24, 2018
स्थायी समिती Standing karyapatrika 28 Aug 18 ऑगस्ट 23, 2018
महिला व बालकल्याण समिती Mahilabal Kalyan Samiti 24.8.2018 ऑगस्ट 21, 2018
मुख्य सभा Mukhya Sabha August 2018 ऑगस्ट 18, 2018
स्थायी समिती Standing Dakahal Vishay 14 Aug 18 ऑगस्ट 10, 2018
महिला व बालकल्याण समिती Mahilabal Kalyan Samiti 8.8.2018 ऑगस्ट 7, 2018
स्थायी समिती Standing karyapatrika 24 July 18 जुलै 27, 2018
स्थायी समिती Standing karyapatrika 31 July 18 जुलै 27, 2018
नाव समिती Name Samiti 25.7.2018 Tahakub जुलै 23, 2018
मुख्य सभा July 2018 Dakhal Kelele Vishay जुलै 23, 2018
मुख्य सभा 25 July 2018 Paryavaran Khas Sabha जुलै 21, 2018
स्थायी समिती Standing karyapatrika 17 July 17 जुलै 13, 2018
नाव समिती Name Samiti 16.7.2018 जुलै 12, 2018
मुख्य सभा Mukhya Sabha July 2018 जुलै 10, 2018
महिला व बालकल्याण समिती Mahilabal Kalyan Samiti 11.7.2018 जुलै 9, 2018
स्थायी समिती Standing karyapatrika 10 July 18 जुलै 6, 2018
स्थायी समिती Standing Dakahal Vishay 26 June 18 जुलै 3, 2018
स्थायी समिती Standing Dakahal Vishay 19 June 18 जुलै 3, 2018
स्थायी समिती Standing Dakahal Vishay 12 June 18 जुलै 3, 2018
स्थायी समिती Standing Dakahal Vishay 29 May 18 जुलै 3, 2018
स्थायी समिती Standing Dakahal Vishay 22 May 18 जुलै 3, 2018
स्थायी समिती Standing Dakahal Vishay 15 May 18 जुलै 3, 2018
स्थायी समिती Standing Dakahal Vishay 8 May 18 जुलै 3, 2018
स्थायी समिती Standing Dakahal Vishay 3 May 18 जुलै 3, 2018
स्थायी समिती Standing Dakahal Vishay 3 July 18 जून 28, 2018
महिला व बालकल्याण समिती Mahilabal Kalyan Samiti 27.6.2018 जून 26, 2018

पाने